Presentació i objectius

El doctorat en Humanitats de la UPF es caracteritza per fomentar la orientació interdisciplinària de la recerca, amb la intenció d'assolir un coneixement global de les problemàtiques fonamentals de les ciències humanes i s'inscriu en les línies de recerca més innovadores en els camps de l'art, la literatura i el pensament. Aquesta formació doctoral enllaça amb l'àmbit de treball del Màster en Estudis Comparatius de Literatura, Art i Pensament, així com dels grups de recerca de l'Institut Universitari de Cultura i el Departament d'Humanitats de la UPF.

Objectius formatius

El doctorat en Humanitats té com a objectiu formar en les disciplines humanístiques investigadors altament qualificats per iniciar una carrera docent i investigadora en el món científic i acadèmic, o bé iniciar una carrera professional en el món de les arts i la cultura. La finalitat del doctorat consisteix en la realització d'una tesi doctoral, un treball dirigit per un professor del programa de doctorat que ha de ser original i propi sobre un tema concret dins de les línies de recerca proposades.

Coordinador: Dr. Domingo Ródenas de Moya