Visualització del contingut web

Perfil de l'estudiant

El perfil del doctorand és el d'un estudiant amb un títol de MA acreditat i no necesariàment en estudis humanístics. Es requereix de l'estudiant un bon coneixement de la seva llengua, així com d'aquelles altres que li facilitin l'accés a la recerca en diversos i amplis contextos culturals. S'espera de l'estudiant que sigui capaç de presentar un projecte de tesi original i adequat a les actuals línees de recerca del programa de doctorat.

 

Perfil de sortides

Tenint en compte el perfil bàsicament orientat a la recerca d'aquest programa de doctorat, els nous doctors han de poder accedir a llocs de recerca posdoctoral, mitjançant l'obtenció de beques i ajuts d'àmbit internacional amb l'objetiu, en alguns casos, d'incorporar-se a una carrera acadèmica i, en altres, ocupar llocs de responsabilitat en institucions culturals, públiques o privades, com museus i editorials. La formació de caràcter interdisciplinar i transversal obtinguda pels nous doctors, pot facilitar-los l'accés a llocs de treball en un ampli camp de la societat actual.