L'Unitat de Coordinació Acadèmica (UCA) d'Humanitats és la unitat per a la coordinació de la Facultat i el Departament d'Humanitats creada per dur a terme aquelles funcions que requereixen una estratègia conjunta. Està format pels càrrecs acadèmics de direcció de la Facultat i del Departament d'Humanitats següents:

Director: José Delgado Ribas
Degà: Josep Maria Castellà Lidon
Vicedegana: Maria Concepció Janué Miret
Vicedegana: Tamara Djermanovic Tanasijevic
Vicedegà: Alberto Nodar Domínguez
Coordinadora acadèmica: Sonia Arribas Verdugo 
Sotsdirector: Alberto Garcia Balaña
Secretari: Joan Pich Mitjana
Cap d'estudis: Pere Gifra Adroher
Director de la Unitat de Suport a la Qualitat i a la Innovació Docent (USQUID): Pol Capdevila Castells
Coordinador docent: Eduardo Cairol Carabi
Coordinador docent del grau en Estudis Globals: Antonio Luna Garcia
Coordinadora de mobilitat: Rosa Cerarols Ramirez
Coordinador del màster universitari en Història del Món: Daniele Cozzoli
Coordinador del màster universitari en Estudis Xinesos: Manuel Ollé Rodriguez
Coordinadora del màster universitari en Estudis Comparatius de Literatura, Art i Pensament: Raquel Bouso Garcia
Coordinador del programa de doctorat en Història: Josep Maria Fradera Barceló
Coordinador del programa de doctorat en Humanitats: Amador Vega Esquerra
Cap de l'Unitat de Gestió Acadèmica: Miquel Sánchez Ginés

Comissions Comissions