La Unitat de Coordinació Acadèmica (UCA) d'Humanitats és la unitat per a la coordinació de la Facultat i el Departament d'Humanitats creada per dur a terme aquelles funcions que requereixen una estratègia conjunta. 

L'equip de Coordinació de l'UCA d'Humanitats està format pels càrrecs acadèmics de direcció de la Facultat i del Departament d'Humanitats, que són els següents:

Dr. Josep M. Delgado
Responsable de l'UCA d'Humanitats i director del Departament d'Humanitats. Coordina tots els àmbits de l'UCA

Dr. Josep M. Castellà
Degà de la Facultat d'Humanitats. Coordina els àmbits de docència i promoció

Dr. Marició Janué
Vicedegana de la Facultat d'Humanitats. Responsable dels àmbits de qualitat i innovació

Dr. Alberto Nodar
Vicedegà de la Facultat d'Humanitats. Responsable de l'àmbit de promoció, internacionalització i responsabilitat social

Dr. Domingo Ródenas
Vicedegà de la Facultat d'Humanitats. Responsable de l'àmbit de docència

Dr. Víctor Farías
Sotsdirector del Departament d'Humanitats. Responsable de l'àmbit de recerca

Dra. Hélène Rufat
Sotsdirectora del Departament d'Humanitats. Responsable de l'àmbit de professorat

Cap de la Unitat de Gestió i Administració d'Humanitats
Miquel J. Sánchez Ginés

Comissions Comissions