Equip directiu

La Unitat Acadèmica d'Humanitats és la unitat per a la coordinació de la Facultat i el Departament d'Humanitats creada per dur a terme aquelles funcions que requereixen una estratègia conjunta. Està format pels càrrecs acadèmics de direcció de la Facultat i del Departament d'Humanitats següents:

 • Director: Albert Garcia Balañà
 • Degana: Ana Delgado Hervás
 • Vicedegà de Qualitat: Fernando Pérez-Borbujo Álvarez
 • Vicedegà de Cultura i Promoció: Javier Aparicio Maydeu
 • Coordinadora acadèmica de Docència: Meritxell Ferrer Martín
 • Sotsdirectora: Marta Jorba Grau 
 • Sotsdirector: Jaume Subirana Ortín
 • Secretària del Departament: Maria Betlem Castellà Pujols
 • Secretària de la Facultat: Maria Dasca Batalla
 • Cap d'estudis: Pere Gifra Adroher
 • Responsable d'Innovació: Simone Ventura
 • Coordinador docent del grau en Humanitats: Pol Capdevila Castells
 • Coordinadora docent del grau en Estudis Globals: Mireia Trenchs Parera
 • Coordinador de mobilitat: Xavier Ferrer Gallardo
 • Coordinador del màster universitari en Història del Món: Martín Rodrigo y Alharilla
 • Coordinador del màster universitari en Estudis Àsia-Pacífic en un Context Global: Alexandre Coello de la Rosa
 • Coordinador del màster universitari en Estudis Comparatius de Literatura, Art i Pensament: Antonio Monegal Brancos
 • Coordinador del programa de doctorat en Història: Stephen Jacobson
 • Coordinador del programa de doctorat en Humanitats: Domingo Ródenas de Moya
 • Cap de la Unitat de Gestió i Administració: Miguel J. Sánchez Ginés

Comissions