Eleccions a la Junta de la Facultat Eleccions a la Junta de la Facultat

Votació electrònica: el 15 d'abril del 2021 de 9.00 a 16.00 hores.

Autenticació al Campus Global (uNIS/contrasenya)

Per votar a través del Campus Global és necessari un ordinador amb connexió a Internet. Caldrà identificar-se amb l'uNIS i la contrasenya del Campus Global. Es recomana canviar la contrasenya si creieu que algú la coneix. 

El vot amb accés per Campus Global es pot efectuar amb les darreres versions dels navegadors Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera i  Safari, des dels sistemes operatius windows, linux i Mac OS.

 

Professors amb vinculació permanent i resta de personal acadèmic contractat i personal investigador en formació

 

Els estudiants matriculats i el Personal d'Administració i Serveis adscrits al centre, no és necessari que votin perquè el nombre de candidatures presentades ha estat igual o inferior al nombre de candidatures elegibles.

Per a més informació, veieu més avall l'apartat "Processos electorals".

 

Resultats de les eleccions

 

Equip directiu Equip directiu

La Unitat de Coordinació Acadèmica (UCA) d'Humanitats és la unitat per a la coordinació de la Facultat i el Departament d'Humanitats creada per dur a terme aquelles funcions que requereixen una estratègia conjunta. Està format pels càrrecs acadèmics de direcció de la Facultat i del Departament d'Humanitats següents:

 • Director: José Delgado Ribas
 • Degà: Josep Maria Castellà Lidon
 • Vicedegana: Maria Concepció Janué Miret
 • Vicedegana: Tamara Djermanovic Tanasijevic
 • Vicedegana: Hélène Rufat Perelló
 • Sotsdirectora de Recerca: Sonia Arribas Verdugo 
 • Sotsdirector: Daniele Cozzoli
 • Secretari: Josep Pich Mitjana
 • Cap d'estudis: Pere Gifra Adroher
 • Responsable d'Innovació: Pol Capdevila Castells
 • Coordinador docent: Eduardo Cairol Carabi
 • Coordinador docent del grau en Estudis Globals: Rosa Cerarols Ramirez
 • Coordinadora de mobilitat: Marta Jorba Grau
 • Coordinador del màster universitari en Història del Món: Jorge Luengo Sánchez
 • Coordinador del màster universitari en Estudis Àsia-Pacífic en un Context Global: Alexandre Coello de la Rosa
 • Coordinador del màster universitari en Estudis Comparatius de Literatura, Art i Pensament: Miquel Berga Bagué
 • Coordinadors del màster universitari en Arqueología Global: Marco Madella i Sandra Monton-Subias
 • Coordinador del programa de doctorat en Història: Josep Maria Fradera Barceló
 • Coordinador del programa de doctorat en Humanitats: Domingo Ródenas de Moya
 • Cap de la Unitat de Gestió Acadèmica: Miquel Sánchez Ginés

Comissions Comissions