El Programa de Doctorat en Humanitats de la UPF concedeix un Premi Extraordinari per cada 10 tesis defensades. Segons acord de la Comissió Acadèmica del Doctorat de 8 de setembre de 2014, la subcomissió que escollirà la tesi guanyadora serà nomenada cada any, estarà formada per tres membres, professors del Departament d'Humanitats i es garantirà que quedin representades les àrees d'Art, Literatura i Pensament. Quedaran exclosos els directors de les tesis presentades. La subcomissió disposarà dels informes realitzats pels membres dels tribunals de tesi. La subcomissió haurà d'elaborar un informe raonat sobre els mèrits de la tesi a la qual es concedeixi el Premi. Nomes seran candidates al Premi les tesis llegides amb qualificació Excel·lent amb menció Cum Laude.

 

Llista dels premis concedits

COGNOMS NOM TÍTOL DIRECTOR LECTURA
CAPLLONCH BUJOSA BEGOÑA De la plausibilitat referencial del llenguatge poètic: Francis Ponge, o el cas d'una poètica referencialista OLLER ROVIRA, DOLORS 04/02/2010
SÁNCHEZ COSTA ENRIQUE El resurgimiento del catolicismo en la literatura europea (1890-1945) RÓDENAS DE MOYA, DOMINGO 30/10/2012
MUGUIRO ALTUNA CARLOS Estética de la naturaleza en el cine ruso y soviético. El tercer paisaje ARGULLOL MURGADAS, RAFAEL 27/11/2013
FERNÁNDEZ PORTA ELOY Estética del relato postmoderno MONEGAL BRANCÓS, ANTONIO 18/07/2014
SANCHO FIBLA SERGI "Quando bene respicio": Palabra, Imagen y Meditación en las obras de Marguerite d'Oingt CIRLOT VALENZUELA, VICTORIA 04/12/2015
VARA SÁNCHEZ CARLOS "A cada momento un mundo nace y muere". elementos de la temporalidad en las video instalaciones de Bill Viola VEGA ESQUERRA, AMADOR 31/05/2016
VALENZUELA RUÍZ JOSÉ ANTONIO Hacia tierras lejanas. Emoción y cognición en la lectura de ficciones literarias. Un análisis de la narrativa de J.M.Coetzee RÓDENAS DE MOYA, DOMINGO 11/11/2016
CHRONOPOULOU ELENI Edition of the Greek Magical Papyri SUÁREZ DE LA TORRE, EMILIO 30/11/2017
QUINTANA RUBIO ORIOL La condició de l'home corrent. Un estudi sobre Coming Up For Air (1939) i l'humanisme de George Orwell BERGA, MIQUEL 28/09/2018
ARES YÁÑEZ BERTA El mito de la Creación en La leyenda del santo bebedor, de Joseph Roth: contrapoética de redención en el umbral de la Segunda Guerra Mundial Vega Esquerra, Amador 24/01/2020