Quins són els requisits per poder accedir al Doctorat en Humanitats?

Un dels principals criteris d'admissió al programa de doctorat en Humanitats és tenir l'aval d'un dels professors investigadors del programa que expressi la seva disponibilitat per dirigir el projecte de recerca doctoral proposat pel candidat.
Tanmateix, els candidats han d'estar en disposició d'un títol universitari oficial de grau i acreditar que han obtingut o estan en disposició d'obtenir un  títol oficial de màster universitari de mínim 60 ECTS.

Haig d'estar en posessió del títol de màster en el moment de fer la preinscripció?
No és necessari en el moment de fer la preinscripció però cal tenir present que el títol o resguard seran imprescindibles a l'hora de formalitzar la matrícula, el mes d'octubre

Quin és el període establert per a la preinscripció?
Hi ha quatre convocatòries de preinscripció, de novembre a juny. Més informació

Cal saber espanyol o català per estudiar el Doctorat en Humanitats?
Sí, és imprescindible parlar un d'aquests dos idiomes

Què pot aportar aquest doctorat a algú que es vol dedicar al món docent i investigador relacionat amb les Humanitats?
Formació humanística altament qualificada per iniciar una carrera docent i investigadora amb futur.

S'ha de formalitzar la matrícula de la tutela acadèmica cada curs acadèmic?
Sí, és indispensable  formalitzar la matrícula, independentment de la qualificació que hagi obtingut l'estudiant  en l'avaluació anual de progrés de la tesi doctoral.

En quin idioma s'ha de defensar la tesi?
La tesi pot ser desenvolupada i defensada en qualsevol idioma habitual per a la comunicació científica en el seu camp de coneixement.

Quin és el termini per dipositar la tesi?
El doctorand ha de dipositar la tesi doctoral (pas previ a la defensa de la tesi doctoral) abans que finalitzi el tercer curs acadèmic des de que es va matricular.

Es poden interrompre els estudis de doctorat?
El doctorand pot sol·licitar a la Comissió Acadèmica una interrupció temporal al programa per un període màxim d'un any, ampliable fins a un any més. No obstant, aquesta sol·licitud haurà d'estar justificada.