Supercomputació

Has de fer càlculs intensius i complexos?

 
T'oferim fer recerca molt intensiva en termes de càlcul computacional informàtic que, per la seva complexitat, durada o requisits tècnics, no es poden afrontar amb equips informàtics estàndard.
 
La Universitat disposa de diferents infraestructures per fer càlcul intensiu, administrades pel Servei d'Informàtica, i destinades a donar solució a les necessitats dels investigadors de la UPF.

Guies i ajuda