Disc en xarxa

Necessites compartir dades amb el teu grup de recerca? O copiar dades des de fora del teu despatx?

La Universitat disposa de diferents infraestructures per tal de donar aquest servei als grups de recerca. Permet compartir dades entre grups d’usuaris, fer còpia de dades des de fora de l'ordinador del despatx, etc.

Guies i ajuda