Gestió de dades de caràcter personal a la recerca

Coneix com tractar dades personals (dades que identifiquen o poden identificar persones concretes de manera directa o indirecta) en els teus projectes de recerca, d'acord amb la legislació aplicable i la normativa pròpia de la UPF.

Per demanar la revisió ètica del teu projecte, consulta CIREP-UPF. Comissió Institucional de Revisió Ètica de Projectes.

Guies i ajuda