Beques

Per a informació sobre beques es poden consultar les següents webs de la UPF:

Estudis de grau: Beques i ajuts
Beques i ajuts per a estudiants de grau i postgrau de diferents institucions nacionals i internacionals. 

Servei Recerca UPF (català)
Informació sobre beques predoctorals i postdoctorals per a personal de recerca.

 

També es pot consultar:

AGAUR - Generalitat de Catalunya

Beques predoctorals:
Beques FI per a estudiants de doctorat (aquí)

Beques postdoctorals:
Programa Beatriu de Pinós per a la incorporació de personal investigador en universitats catalanes (aquí)

 

Ministerio de Economía y Competitividad

Beques predoctorals:
Beques FPI i FPU per a estudiants de màster i doctorat (aquí programa FPI i aquí programa FPU).

Beques postdoctoras:
Programa Juan de la Cierva per a la contratació de joves doctors en centres I+D.
Programa Ramón y Cajal per a la incorporació en centres I+D d'investigadors amb una sòlida trajectòria investigadora.

 

Comissió Fullbright

La comissió Fullbright ofereix beques a estudiants per a cursar estudis de grau i postgrau als EUA, i a estudiants americans per continuar estudis a Espanya (aquí)

 

Programa Marie Curie de la Comissió Europea

El programa Marie Curie ofereix beques postdoctorals per a incorporació d'investigadors en centres de recerca europeus (aquí; pdf en anglès).

 

Beques Obra social de La Caixa

L'Obra Social "la Caixa" ofereix beques i ajuts per a l'ampliació d'estudis a Espanya, Europa, Nordamèrica i Àsia (aquí)

 

Programes de màster i doctorat

Programes de màster i doctorat de la Universitat Pompeu Fabra:

Màster en Lingüística Teòrica i Aplicada  (aquí)

Màster de Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes (aquí)

Programa de doctorat en Traducció i Ciències del Llenguatge (aquí)