OCTUBRE 2021 -  Beca de formacíó predoctoral FPI (Projecte BIBA)

Aviat es convocaran les “Ayudas para contratos predoctorales para la formación de doctores 2021”. El projecte “BIBA - Efectes bidireccionals del bilingüisme en edats diferents” (PID2020-114276GB-I00) ofereix una beca per fer una tesi doctoral dins d’aquest projecte. La durada de la beca és de quatre anys.

Els interessats han de tenir un màster relacionat amb les àrees de lingüística, filologia, educació, psicologia, o similar. Han de tenir uns expedients excel·lents de grau i màster i afinitat amb les línies de recerca del projecte (bilingüisme, morfosintaxi, semàntica, psicolingüística, mètodes experimentals; se’n pot consultar un resum a https://www.upf.edu/web/allencam/periferies). Es tindran en compte els coneixements de català, castellà i anglès. La tesi doctoral es durà a terme dins del programa de doctorat de Traducció i Ciències del Llenguatge de la UPF (https://www.upf.edu/web/phd-tradlangsci).

Per a més detall sobre la convocatòria, es poden consultar les bases de l’any passat 2020 (http://www.aei.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0/?vgnextoid=490233572bed4710VgnVCM1000001d04140aRCRD)

Els interessats s'han de posar en contacte amb alguna de les IP (Aurora Bel [email protected]; Sílvia Perpiñán [email protected])

 

Beques

Per a informació sobre beques es poden consultar les següents webs de la UPF:

Estudis de grau: Beques i ajuts
Beques i ajuts per a estudiants de grau i postgrau de diferents institucions nacionals i internacionals. 

Servei Recerca UPF (català)
Informació sobre beques predoctorals i postdoctorals per a personal de recerca.

 

També es pot consultar:

AGAUR - Generalitat de Catalunya

Beques predoctorals:
Beques FI per a estudiants de doctorat (aquí)

Beques postdoctorals:
Programa Beatriu de Pinós per a la incorporació de personal investigador en universitats catalanes (aquí)

 

Ministerio de Economía y Competitividad

Beques predoctorals:
Beques FPI i FPU per a estudiants de màster i doctorat (aquí programa FPI i aquí programa FPU).

Beques postdoctoras:
Programa Juan de la Cierva per a la contratació de joves doctors en centres I+D.
Programa Ramón y Cajal per a la incorporació en centres I+D d'investigadors amb una sòlida trajectòria investigadora.

 

Comissió Fullbright

La comissió Fullbright ofereix beques a estudiants per a cursar estudis de grau i postgrau als EUA, i a estudiants americans per continuar estudis a Espanya (aquí)

 

Programa Marie Curie de la Comissió Europea

El programa Marie Curie ofereix beques postdoctorals per a incorporació d'investigadors en centres de recerca europeus (aquí; pdf en anglès).

 

Beques Obra social de La Caixa

L'Obra Social "la Caixa" ofereix beques i ajuts per a l'ampliació d'estudis a Espanya, Europa, Nordamèrica i Àsia (aquí)

 

Programes de màster i doctorat

Programes de màster i doctorat de la Universitat Pompeu Fabra:

Màster en Lingüística Teòrica i Aplicada  (aquí)

Màster de Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes (aquí)

Programa de doctorat en Traducció i Ciències del Llenguatge (aquí)