ALLENCAM (Adquisició de Llengües des de la Catalunya Multilingüe) és el grup de recerca consolidat de la Generalitat de Catalunya (2017 SGR 1028; 2014 SGR 1563) especialitzat en ADQUISICIÓ DE LLENGÜES a la UPF, on té la seu des del 2004. Actualment està integrat per 27 membres de diferents universitats del nostre entorn més proper (UPF, Universitat de les Illes Balears i Universitat Autònoma) i internacional (University of Ottawa, University of Maryland, Georgetown University, University of London, University of Ohio, New York University, entre d'altres). La recerca del grup se centra en l'estudi de com adquirim llengües en diferents contextos: dins i fora de l'aula, a la família, en estades a l'estranger, i tant en situaciones de bilingüisme, i immersió, com de trilingüisme i multilingüisme. Ens interessen els fenòmens lingüístics com ara la sintaxi, la morfologia, la fonètica, la pragmàtica i el discurs, però també els factors individuals, cognitius i emocionals en l'adquisició de llengües i els fenòmens interculturals. Estudiem l'adquisició de l'anglès, del català, de l'espanyol, del francès i d'altres llengües. Usem diferent mètodes d'obtenció de dades (producció, comprensió i dades de processament online) i dissenys d'investigació tant descriptius i de corpus com experimentals. ALLENCAM forma part de la Unitat de Recerca en Lingüística (UR-LING) de la UPF.