ALLENCAM (Adquisició de Llengües des de la Catalunya Multilingüe) és el Grup de Recerca Consolidat (GRC) de la Generalitat de Catalunya (2021 SGR 00472; 2017 SGR 1028; 2014 SGR 1563) especialitzat en ADQUISICIÓ DE LLENGÜES a la UPF, on té la seu des del 2004. Actualment està integrat per 27 membres de diferents universitats del nostre entorn més proper (UPF, Universitat de les Illes Balears i Universitat Autònoma) i internacional (University of Ottawa, Georgetown University, New York University, Rutgers University, Université de Lille, Universität Wuppertal, entre d'altres). La recerca del grup se centra en l'estudi de com adquirim llengües en diferents contextos: dins i fora de l'aula, a la família, en estades a l'estranger, i tant en situaciones de bilingüisme, i immersió, com de trilingüisme i multilingüisme. Ens interessen fenòmens lingüístics de diferents components com ara la sintaxi, la morfologia, la fonètica, la pragmàtica i el discurs, però també els factors individuals, cognitius i emocionals en l'adquisició de llengües i els fenòmens interculturals. Estudiem l'adquisició de l'anglès, del català, de l'espanyol, del francès i d'altres llengües. Usem diferent mètodes d'obtenció de dades (producció, comprensió i dades de processament online) i dissenys d'investigació tant descriptius i de corpus com experimentals. ALLENCAM forma part de la Unitat de Recerca en Lingüística (UR-LING) de la UPF.
 
         El GRC ALLENCAM s’articula en tres blocs o grans objectius científics al voltant de l’adquisició de llengües, en un sentit ampli, en la societat catalana, en particular, i les societats multilingües, en general. Com s’adquireixen les llengües i quins factors externs i interns, col·lectius i individuals, educatius i socials intervenen i faciliten uns bons assoliments lingüístics són les preguntes essencials que han guiat i guien les nostres estratègies. 

El tres blocs, el nucli dels quals és l’adquisició de llengües, miren aquest fenomen cognitiu i lingüístic des d’un prisma polifacètic i es projecten en tres grans branques complementàries que dibuixen les nostres línies estratègiques i reptes científics que ens hem marcat i s'articulen al voltant dels nostres projectes de recerca:

(1) Els entorns sociolingüístic i sociocultural en què s’adquireixen i s'usen les llengües. 

(2) Els contextos educatius d’índole diversa que promouen més eficaçment aquesta adquisició.

(3) Els factors intrínsecs als sistemes lingüístics que es mostren més vulnerables o més dependents de la quantitat i qualitat d’exposició a les dades lingüístiques de l’entorn.