2a Trobada Xarxa MULTILINGUA

17-18 gener 2024, Campus Poblenou

Programa Inscriu-t'hi!

Xarxa de Recerca finançada pel Ministeri de Ciència i Innovació (RED2022-134920-T MULTILINGUA, IP: Sílvia Perpiñán)

En els darrers anys, el debat sobre la utilitat, els beneficis i l'eficàcia de l'educació bilingüe o multilingüe a Espanya ha generat acalorades polèmiques. Grups polítics de diferent signe han utilitzat aquest tema amb finalitats alienes a les lingüístiques, basant-se moltes vegades en dades esbiaixades, impressionístiques i amb una preocupant manca de rigor científic. Aquesta xarxa neix per visibilitzar la necessitat de prendre en consideració els estudis acadèmics als debats sobre l'educació bi/multilingüe a Espanya. Com a investigadors, considerem que només es pot argumentar de forma objectiva a favor o en contra de determinades pràctiques lingüístiques escolars amb dades fiables a la mà, per això creiem molt necessària la posada en comú dels resultats científics dels estudis sobre bi/multilingüisme realitzats a diferents llocs d'Espanya en els darrers anys.

En aquesta proposta abordarem tres tipus de bi/multilingüisme:

  1. El bilingüisme social històric que es dona a regions com Catalunya, Galícia o el País Basc;
  2. El bilingüisme nouvingut motivat per noves onades de migració que fa que una part important de l'alumnat porti amb si llengües com l'àrab, l'urdú, l'amazic, el rus o l'italià;
  3. El bilingüisme amb una llengua estrangera, com és el cas de l’anglès.