Visor de contenido web Visor de contenido web

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total matriculats 22 31 43 33
Dones 16 17 33 20
Homes 6 14 10 13
Crèdits matriculats 1.315 1.769 2.596 1.968
Crèdits matriculats per estudiant 59,77 57,06 60,37 59,64
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 21,92 29,48 43,27 32,8
Ràtio EETC / Total matriculats 1 0,95 1,01 0,99
Nou ingrés 22 30 42 32
Curs de la cohort  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Oferta de places a 1r curs (O) 20 30 30 30
Demanda en 1a opció (D) 54 27 48 33
Ràtio D/O 2,7 0,9 1,6 1,1
Nota de tall juny PAU 11,454 11,284 11,69 11,645
Nou ingrés a 1r curs 22 30 42 32
Dones 16 16 32 19
Homes 6 14 10 13
Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) 18,2 16,7 21,4 65,6
Nota mitjana d'accés 11,798 11,184 11,726 11,738
Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) 100 100 91,7 96,6

Rendiment

Curs acadèmic  2015-2016 2016-2017 2017-2018
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 83,57 79,42 83,36
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 87,76 85,59 89,25
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 95,23 92,8 93,4
Crèdits matriculats per primer cop (%) 100 100 100
Curs de la cohort  2015-2016 2016-2017 2017-2018
Taxa de presentació a 1r curs  87,94 85,6 88,47
Taxa d'èxit a 1r curs 95,32 92,81 93,33
Curs de la cohort  2015-2016 2016-2017 2017-2018
Taxa de rendiment del 1r any (%) 83,57 79,19 83,22
Taxa de rendiment del 2n any (%) 100 100 0

 

Graduació

No hi haurà graduats fins al curs 2018-2019

 

Abandonament

Curs acadèmic  2015-2016 2016-2017 2017-2018
Total abandonament 21 30 5
Curs de la cohort  2015-2016 2016-2017 2017-2018
Total abandonament 22 29 5
No superen el règim de permanència a 1r curs 4 5 5
% no superen règim permanència a 1r curs 18,18 16,67 11,9
Taxa d'abandonament (%) 100 96,67 11,9