Visor de contenido web Visor de contenido web

Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2009-2010
Any del pla d'estudis vigent 2009
Durada del pla d'estudis (en anys) 4

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total matriculats 740 760 754 741
Dones 503 524 517 511
Homes 237 236 237 230
Crèdits matriculats 42.045 43.477 42.415 41.870
Crèdits matriculats per estudiant 56,82 57,21 56,25 56,5
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 700,75 724,62 706,92 697,83
Ràtio EETC / Total matriculats 0,95 0,95 0,94 0,94
Nou ingrés 202 205 196 189
Curs de la cohort  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Oferta de places a 1r curs (O) 180 180 180 180
Demanda en 1a opció (D) 175 172 149 167
Ràtio D/O 0,97 0,96 0,83 0,93
Nota de tall juny PAU 5,944 5,948 6,04 6,052
Nou ingrés a 1r curs 196 205 192 188
Dones 140 149 123 134
Homes 56 56 69 54
Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) 90,3 89,3 89,6 94,1
Nota mitjana d'accés 7,323 7,138 7,277 7,453
Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) 7,3 8,6 12,5 11,1

Rendiment

Curs acadèmic  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 88,18 87,54 86,68 87,42
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 95,63 95,1 95,02 95,25
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 92,21 92,05 91,23 91,78
Crèdits matriculats per primer cop (%) 93,81 93,65 93,23 93,01
Curs de la cohort  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Taxa de presentació a 1r curs  95,2 89,72 92,22 91,69
Taxa d'èxit a 1r curs 89,85 90,01 90,45 88,75
Curs de la cohort  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Taxa de rendiment del 1r any (%) 85,55 81,13 83,69 83,4
Taxa de rendiment del 2n any (%) 90,28 85,58 90,26 0
Taxa de rendiment del 3r any (%) 88,57 88,52 0  
Taxa de rendiment del 4t any (%) 91,06 0    

Graduació

Curs acadèmic  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Total graduats 142 138 138 148
Graduats en t o t+1 129 118 120 127
Taxa d'eficiència (%) 95,98 94,43 94,22 93,34
Durada mitjana dels estudis (anys) 4,18 4,38 4,43 4,5
Curs de la cohort  2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
Graduats en t 110 99 97 93
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 57,59 54,1 52,72 49,47
Graduats en t o t+1 129 122 131 93
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) (%) 67,54 66,67 71,2 49,47

Abandonament

Curs acadèmic  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Total abandonament 48 49 70 25
Curs de la cohort  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Total abandonament 34 43 41 23
No superen el règim de permanència a 1r curs 17 29 23 23
% no superen règim permanència a 1r curs 9,04 14,8 11,22 11,98
Taxa d'abandonament (%) 18,09 21,94 20 11,98