Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2009-2010
Any del pla d'estudis vigent 2009
Durada del pla d'estudis (en anys) 4

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total matriculats 361 403 386 377
Dones 252 281 266 247
Homes 109 122 120 130
Crèdits matriculats 18.574 19.976 19.594 19.419
Crèdits matriculats per estudiant 51,45 49,57 50,76 51,51
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 309,56 332,93 326,56 323,65
Ràtio EETC / Total matriculats 0,86 0,83 0,85 0,86
Nou ingrés 92 102 102 87
Curs de la cohort  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Oferta de places a 1r curs (O) 80 80 80 80
Demanda en 1a opció (D) 262 271 250 212
Ràtio D/O 3,28 3,39 3,13 2,65
Nota de tall juny PAU 11,72 11,678 11,79 11,762
Nou ingrés a 1r curs 92 102 100 87
Dones 59 70 66 51
Homes 33 32 34 36
Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) 94,6 87,3 88 93,1
Nota mitjana d'accés 12,003 12,013 12,104 11,911
Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) 96,2 98,7 98,7 98,7

Rendiment

Curs acadèmic  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 95,97 94,4 95,33 95,29
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 96,7 95,91 96,63 96,28
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 99,24 98,43 98,65 98,97
Crèdits matriculats per primer cop (%) 98,26 99,05 97,9 98,32
Curs de la cohort  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Taxa de presentació a 1r curs  95,08 92,32 96,62 94,22
Taxa d'èxit a 1r curs 98,81 97,22 98,22 98,2
Curs de la cohort  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Taxa de rendiment del 1r any (%) 95,24 89,68 94,9 92,94
Taxa de rendiment del 2n any (%) 97,14 93,85 97,32 0
Taxa de rendiment del 3r any (%) 97,31 96,95 0  
Taxa de rendiment del 4t any (%) 96,68 0    

Graduació

Curs acadèmic  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Total graduats 57 49 70 81
Graduats en t o t+1 55 40 61 67
Taxa d'eficiència (%) 96,99 97,7 97,36 98,24
Durada mitjana dels estudis (anys) 4,28 4,57 4,67 4,54
Curs de la cohort  2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
Graduats en t 40 26 33 44
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 43,96 30,95 34,74 46,81
Graduats en t o t+1 53 55 54 45
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) (%) 58,24 65,48 56,84 47,87

Abandonament

Curs acadèmic  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Total abandonament 18 18 38 6
Curs de la cohort  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Total abandonament 11 15 12 6
No superen el règim de permanència a 1r curs 4 7 5 6
% no superen règim permanència a 1r curs 4,26 7,61 4,9 6
Taxa d'abandonament (%) 11,7 16,3 0 6