Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2009-2010
Any del pla d'estudis vigent 2009
Durada del pla d'estudis (en anys) 4

Accés i matrícula

 
Curs acadèmic  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total matriculats 375 358 372 360
Dones 238 223 226 216
Homes 137 135 146 144
Crèdits matriculats 21.766 20.499 21.072 19.461
Crèdits matriculats per estudiant 58,04 57,26 56,64 54,06
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 362,76 341,64 351,19 324,35
Ràtio EETC / Total matriculats 0,97 0,95 0,94 0,9
Nou ingrés 99 96 102 98
Curs de la cohort  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Oferta de places a 1r curs (O) 90 90 90 90
Demanda en 1a opció (D) 330 261 357 282
Ràtio D/O 3,67 2,9 3,97 3,13
Nota de tall juny PAU 12,374 12,084 12,446 12,25
Nou ingrés a 1r curs 93 93 102 97
Dones 61 56 63 55
Homes 32 37 39 42
Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) 100 98,9 94,1 92,8
Nota mitjana d'accés 12,411 12,253 12,458 11,985
Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) 98,8 95,3 98,9 95,5


Rendiment

Curs acadèmic  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 95,66 94,58 94,77 93,99
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 97,12 96,73 96,93 96,52
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 98,5 97,78 97,77 97,38
Crèdits matriculats per primer cop (%) 98,27 98,21 98,46 97,98
Curs de la cohort  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Taxa de presentació a 1r curs  94,02 93,85 97,44 93,33
Taxa d'èxit a 1r curs 96,71 95,24 95,8 93,82
Curs de la cohort  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Taxa de rendiment del 1r any (%) 91,04 89,91 93,55 88,1
Taxa de rendiment del 2n any (%) 97,35 95,86 96,71 0
Taxa de rendiment del 3r any (%) 96,92 97 0  
Taxa de rendiment del 4t any (%) 96,65 0    

Graduació

Curs acadèmic  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Total graduats 91 90 72 90
Graduats en t o t+1 88 85 71 87
Taxa d'eficiència (%) 97,53 96,99 97,5 97,84
Durada mitjana dels estudis (anys) 4,13 4,12 4,13 4,14
Curs de la cohort  2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
Graduats en t 73 78 64 71
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 73,74 84,78 71,11 73,2
Graduats en t o t+1 80 85 80 71
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) (%) 80,81 92,39 88,89 73,2

Abandonament

Curs acadèmic  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Total abandonament 13 22 21 8
Curs de la cohort  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Total abandonament 18 18 9 8
No superen el règim de permanència a 1r curs 8 8 5 8
% no superen règim permanència a 1r curs 8,25 8,6 5,38 7,84
Taxa d'abandonament (%) 18,56 0 0 0