Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2016-2017
Any del pla d'estudis vigent 2016
Durada del pla d'estudis (en anys) 4

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total matriculats 75 157 227
Dones 54 111 160
Homes 21 46 67
Crèdits matriculats 3.762 9.348 11.239
Crèdits matriculats per estudiant 50,16 59,54 49,51
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 62,7 155,8 187,32
Ràtio EETC / Total matriculats 0,84 0,99 0,83
Nou ingrés 70 86 73
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019
Oferta de places a 1r curs (O) 40 40 40
Demanda en 1a opció (D) 243 156 154
Ràtio D/O 6,08 3,9 3,85
Nota de tall juny PAU 12,07 12,35 12,674
Nou ingrés a 1r curs 70 85 73
Dones 50 59 50
Homes 20 26 23
Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) 72,9 63,5 63
Nota mitjana d'accés 12,025 12,599 8,646
Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) 96,7 100 61,9

Rendiment

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018  
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 93,3 94,22  
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 95,53 96,98  
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 97,66 97,15  
Crèdits matriculats per primer cop (%) 99,68 99,42  
Curs de la cohort  2015-2016 2016-2017 2017-2018
Taxa de presentació a 1r curs  100 95,37 92,32
Taxa d'èxit a 1r curs 100 97,57 95,45
Curs de la cohort  2015-2016 2016-2017 2017-2018
Taxa de rendiment del 1r any (%)   92,94 91,88
Taxa de rendiment del 2n any (%) 100 96,98 0
Taxa de rendiment del 3r any (%) 94,12 0  
Taxa de rendiment del 4t any (%) 0    

 Graduació

No hi haurà graduats fins al curs 2019-2020

 

Abandonament

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018
Total abandonament 6 2
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018
Total abandonament 6 2
No superen el règim de permanència a 1r curs 4 2
% no superen règim permanència a 1r curs 5,71 2,35
Taxa d'abandonament (%) 8,57 2,35