Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2016-2017
Any del pla d'estudis vigent 2016
Durada del pla d'estudis (en anys) 3
Oferta de places de nou ingrés a primer curs 40

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Total matriculats 75 157 227 234
Dones 54 111 160 164
Homes 21 46 67 70
Crèdits matriculats 3.762 9.384 12.710 11.489
Crèdits matriculats per estudiant 50,16 59,77 55,99 49,1
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 62,7 156,4 211,83 191,48
Ràtio EETC / Total matriculats 0,84 1 0,93 0,82
Nou ingrés 70 86 73 70
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Oferta de places a 1r curs (O) 40 40 40 40
Demanda en 1a opció (D) 243 156 154 115
Ràtio D/O 6,08 3,9 3,85 2,88
Nota de tall juny PAU 12,07 12,35 12,674 12,272
Nou ingrés a 1r curs 70 85 71 69
Dones 50 59 48 47
Homes 20 26 23 22
Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) 72,9 63,5 63,4 56,5
Nota mitjana d'accés 11,857 12,603 8,9 12,378
Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) 96,7 100 61,3 97,1

Rendiment

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 93,3 94,25 92,55
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 95,53 96,99 95,02
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 97,66 97,17 97,4
Crèdits matriculats per primer cop (%) 99,68 99,42 97,64
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019
Taxa de presentació a 1r curs  95,37 93,6 94,15
Taxa d'èxit a 1r curs 97,57 94,68 96,5
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019
Taxa de rendiment del 1r any (%) 92,94 91,94 90,95
Taxa de rendiment del 2n any (%) 96,98 93,54 -
Taxa de rendiment del 3r any (%) 93,53 - -

Graduació

Curs acadèmic  2018-2019
Total graduats 51
Graduats en t o t+1 45
Taxa d'eficiència (%) 97,45
Durada mitjana dels estudis (anys) 3,06
Curs de la cohort  2016-2017
Graduats en t 45
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 64,29
Graduats en t o t+1 48
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) (%) 68,57

Abandonament

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total abandonament 6 8 6
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total abandonament 8 7 5
No superen el règim de permanència a 1r curs 4 3 5
% no superen règim permanència a 1r curs 5,71 3,53 7,04
Taxa d'abandonament (%) 11,43 0 0