Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2009-2010
Any del pla d'estudis vigent 2009
Durada del pla d'estudis (en anys) 4
Oferta de places de nou ingrés a primer curs 260

 

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total matriculats 1193 1169 1134 1117
Dones 795 776 739 749
Homes 398 393 395 368
Crèdits matriculats 66.682 64.349 64.119 61.126
Crèdits matriculats per estudiant 55,89 55,05 56,54 54,72
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 1.111,36 1.072,48 1.068,64 1.018,77
Ràtio EETC / Total matriculats 0,93 0,92 0,94 0,91
Nou ingrés 311 314 306 296
Curs de la cohort  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Oferta de places a 1r curs (O) 260 260 260 260
Demanda en 1a opció (D) 501 408 463 457
Ràtio D/O 1,93 1,57 1,78 1,76
Nota de tall juny PAU 10,252 9,796 10,09 10,352
Nou ingrés a 1r curs 279 282 278 276
Dones 186 180 166 201
Homes 93 102 112 75
Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) 89,6 90,1 88,1 90,6
Nota mitjana d'accés 10,886 10,67 10,701 10,849
Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) 97,8 99,1 96,6 98,4

 

Rendiment

Curs acadèmic  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 91,91 91,1 90,57 90,25
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 97,02 96,17 96,16 96,48
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 94,74 94,73 94,19 93,55
Crèdits matriculats per primer cop (%) 95,41 94,95 95,07 95
Curs de la cohort  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Taxa de presentació a 1r curs  96,09 94,26 93,03 94,16
Taxa d'èxit a 1r curs 90,52 89,91 88,85 86,65
Curs de la cohort  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Taxa de rendiment del 1r any (%) 87,91 85,59 83,94 83
Taxa de rendiment del 2n any (%) 94,13 93,91 91,46 0
Taxa de rendiment del 3r any (%) 94,46 94,55 0  
Taxa de rendiment del 4t any (%) 94,53 0    

Graduació

Curs acadèmic  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Total graduats 267 278 271 245
Graduats en t o t+1 239 235 226 210
Taxa d'eficiència (%) 95,86 94,85 94,66 94,56
Durada mitjana dels estudis (anys) 4,02 4,09 4,21 4,19
Curs de la cohort  2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
Graduats en t 208 212 189 185
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 67,31 69,51 70,26 68,77
Graduats en t o t+1 231 249 213 185
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) (%) 74,76 81,64 79,18 68,77

 

Abandonament

Curs acadèmic  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Total abandonament 48 64 76 25
Curs de la cohort  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Total abandonament 44 46 44 24
No superen el règim de permanència a 1r curs 20 23 29 24
% no superen règim permanència a 1r curs 7,43 8,24 10,28 8,63
Taxa d'abandonament (%) 16,36 0 0 0