Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2009-2010
Any del pla d'estudis vigent 2009
Durada del pla d'estudis (en anys) 4

 Accés i matrícula

Curs acadèmic  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total matriculats 714 720 759 758
Dones 316 309 329 329
Homes 398 411 430 429
Crèdits matriculats 38.386 39.493 40.990 39.444
Crèdits matriculats per estudiant 53,76 54,85 54,01 52,04
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 639,77 658,22 683,17 657,4
Ràtio EETC / Total matriculats 0,9 0,91 0,9 0,87
Nou ingrés 209 190 200 182
Curs de la cohort  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Oferta de places a 1r curs (O) 160 160 160 160
Demanda en 1a opció (D) 224 195 166 174
Ràtio D/O 1,4 1,22 1,04 1,09
Nota de tall juny PAU 8,392 8,42 8,342 8,956
Nou ingrés a 1r curs 190 187 192 181
Dones 89 77 86 74
Homes 101 110 106 107
Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) 83,7 83,4 81,3 80,1
Nota mitjana d'accés 9,947 9,74 9,844 10,235
Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) 73,8 66,9 73,4 94,3

 Rendiment

Curs acadèmic  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 87,38 89,48 89,44 91,65
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 93,77 95,47 95,42 95,69
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 93,18 93,72 93,73 95,78
Crèdits matriculats per primer cop (%) 93,93 93,61 94,38 94,14
Curs de la cohort  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Taxa de presentació a 1r curs  93,58 96,25 95,02 95,9
Taxa d'èxit a 1r curs 91,36 96,03 96,52 95,8
Curs de la cohort  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Taxa de rendiment del 1r any (%) 86,08 92,48 91,84 92,63
Taxa de rendiment del 2n any (%) 91,23 90,78 96,05 0
Taxa de rendiment del 3r any (%) 88,43 92,57 0  
Taxa de rendiment del 4t any (%) 87,92 0    

 Graduació

Curs acadèmic  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Total graduats 111 124 114 133
Graduats en t o t+1 102 103 85 113
Taxa d'eficiència (%) 94,32 93,29 94,59 93,62
Durada mitjana dels estudis (anys) 4,36 4,48 4,48 4,53
Curs de la cohort  2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
Graduats en t 68 66 60 72
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 37,57 41,77 34,29 40,91
Graduats en t o t+1 105 91 100 72
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) (%) 58,01 57,59 57,14 40,91

Abandonament

Curs acadèmic  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Total abandonament 45 51 56 9
Curs de la cohort  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Total abandonament 37 35 21 8
No superen el règim de permanència a 1r curs 18 7 12 8
% no superen règim permanència a 1r curs 10,23 3,68 6,42 4,17
Taxa d'abandonament (%) 21,02 18,42 0 4,17