Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2011-2012
Any del pla d'estudis vigent 2011
Durada del pla d'estudis (en anys) 5

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total matriculats 340 425 460 509
Dones 209 262 290 321
Homes 131 163 170 188
Crèdits matriculats 30.051 35.986 40.089 38.294
Crèdits matriculats per estudiant 88,39 84,67 87,15 75,23
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 313,03 374,85 417,59 398,9
Ràtio EETC / Total matriculats 0,92 0,88 0,91 0,78
Nou ingrés 95 95 95 95
Curs de la cohort  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Oferta de places a 1r curs (O) 90 90 90 90
Demanda en 1a opció (D) 223 186 248 239
Ràtio D/O 2,48 2,07 2,76 2,66
Nota de tall juny PAU 11,962 11,486 11,9 11,96
Nou ingrés a 1r curs 94 93 93 93
Dones 58 54 56 58
Homes 36 39 37 35
Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) 89,4 98,9 95,7 95,7
Nota mitjana d'accés 12,334 12,128 12,405 12,263
Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) 98,9 97,7 100 98,9

Rendiment

Curs acadèmic  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 97,06 97,66 95,89 95,66
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 99,16 99,28 97,89 98,95
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 97,88 98,37 97,95 96,67
Crèdits matriculats per primer cop (%) 99,11 98,57 98,77 98,45
Curs de la cohort  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Taxa de presentació a 1r curs  97,54 98,85 95,66 98,42
Taxa d'èxit a 1r curs 95,88 97,44 97,42 93,34
Curs de la cohort  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Taxa de rendiment del 1r any (%) 94,49 96,2 93,22 91,93
Taxa de rendiment del 2n any (%) 96,78 96,36 95,29 0
Taxa de rendiment del 3r any (%) 96,13 97,32 0  
Taxa de rendiment del 4t any (%) 96,92 0    

Graduació

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018  
Total graduats 44 35  
Graduats en t o t+1 42 34  
Taxa d'eficiència (%) 98,51 98,59  
Durada mitjana dels estudis (anys) 5,86 5,97  
Curs de la cohort  2011-2012 2012-2013 2013-2014
Graduats en t 39 35 5
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 90,7 85,37 5,56
Graduats en t o t+1 40 36 5
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) (%) 93,02 87,8 5,56

Abandonament

Curs acadèmic  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Total abandonament 7 10 17 4
Curs de la cohort  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Total abandonament 10 12 10 3
No superen el règim de permanència a 1r curs 2 2 5 3
% no superen règim permanència a 1r curs 2,35 2,13 5,38 3,23
Taxa d'abandonament (%) 11,76 12,77 0 3,23