Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2009-2010
Any del pla d'estudis vigent 2009
Durada del pla d'estudis (en anys) 4
Oferta de places de nou ingrés a primer curs 170

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total matriculats 705 691 682 665
Dones 423 402 371 354
Homes 282 289 311 311
Crèdits matriculats 40.793 39.838 39.567 36.235
Crèdits matriculats per estudiant 57,86 57,65 58,02 54,49
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 679,87 663,96 659,44 603,92
Ràtio EETC / Total matriculats 0,96 0,96 0,97 0,91
Nou ingrés 183 178 199 186
Curs de la cohort  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Oferta de places a 1r curs (O) 170 170 170 170
Demanda en 1a opció (D) 445 349 505 382
Ràtio D/O 2,62 2,05 2,97 2,25
Nota de tall juny PAU 11,088 10,57 10,904 10,811
Nou ingrés a 1r curs 174 168 190 171
Dones 94 92 88 95
Homes 80 76 102 76
Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) 86,8 91,7 81,1 85,4
Nota mitjana d'accés 11,403 11,053 11,243 11,214
Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) 97,4 94,4 99,4 98,1

Rendiment

Curs acadèmic  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 91,81 90,3 90,37 86,96
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 96,62 95,75 95,5 95,12
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 95,03 94,31 94,63 91,43
Crèdits matriculats per primer cop (%) 97,23 95,87 95,76 95,96
Curs de la cohort  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Taxa de presentació a 1r curs  94,9 92,12 93,09 89,46
Taxa d'èxit a 1r curs 93,14 89,6 88,78 83,55
Curs de la cohort  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Taxa de rendiment del 1r any (%) 88,95 82,28 82,47 76,62
Taxa de rendiment del 2n any (%) 92,59 92,54 86,94 0
Taxa de rendiment del 3r any (%) 95,03 95,6 0  
Taxa de rendiment del 4t any (%) 93,19 0    

Graduació

Curs acadèmic  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Total graduats 155 156 152 155
Graduats en t o t+1 131 132 136 142
Taxa d'eficiència (%) 96,85 96,44 95,72 95,37
Durada mitjana dels estudis (anys) 3,9 3,98 4,07 4,22
Curs de la cohort  2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
Graduats en t 123 110 118 124
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 71,1 67,9 69,01 68,13
Graduats en t o t+1 145 128 136 124
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) (%) 83,82 79,01 79,53 68,13

Abandonament

Curs acadèmic  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Total abandonament 33 40 55 33
Curs de la cohort  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Total abandonament 28 33 32 32
No superen el règim de permanència a 1r curs 13 22 24 32
% no superen règim permanència a 1r curs 7,14 12,64 14,29 16,84
Taxa d'abandonament (%) 15,38 0 0 0