Visor de contenido web Visor de contenido web

Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2018-2019
Any del pla d'estudis vigent 2018
Durada del pla d'estudis (en anys) 30

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2018-2019
Total matriculats 31
Dones 13
Homes 18
Crèdits matriculats 1.854
Crèdits matriculats per estudiant 59,81
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 30,9
Ràtio EETC / Total matriculats 1
Nou ingrés 31
Curs de la cohort  2018-2019
Oferta de places a 1r curs (O) 30
Demanda en 1a opció (D) 113
Ràtio D/O 3,77
Nota de tall juny PAU 12,71
Nou ingrés a 1r curs 31
Dones 13
Homes 18
Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) 87,1
Nota mitjana d'accés 12,53
Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) 100