Norma de creació

Articles 34 i 91 dels Estatut de la Universitat Pompeu Fabra i Acord del Consell de Govern de 10 de novembre del 2004.

 

Funcions

Acord del Consell de Govern de 10 de novembre del 2004.
  • Informar sobre les directrius generals de l'activitat acadèmica i la seva aplicació.
  • Valorar l'impacte de la normativa acadèmica en l'activitat dels estudiants, especialment en l'àmbit del règim de permanència, la concessió de beques i la normativa de crèdits de lliure elecció.
  • Participar en el disseny dels serveis universitaris, especialment en l'àmbit dels esports, la cultura i les beques i els ajuts.