Atorgament i denegació de diverses sol·licituds de permanència, progressió i temps parcial
(Data de publicació dels acords: 27 de novembre del 2017)

1. S'acorda, per unanimitat, proposar la resolució favorable de les sol·licituds de continuïtat dels estudiants següents:

NIA 193489    Grau en Dret

NIA 194884    Grau en Dret

2. S'acorda, per unanimitat, proposar la resolució favorable, condicionada a la petició de la modalitat d'estudi a temps parcial, de la sol·licitud de continuïtat de l'estudiant següent:

NIA 103992    Grau en Enginyeria Informàtica de Gestió i Sistemes de la Informació (Tecnocampus)

3. S'acorda, per unanimitat, proposar la resolució desfavorable de les sol·licituds de continuïtat dels estudiants següents:

NIA 104445   Doble titulació en Administració i Direcció d'Empreses i Gestió de la Innovació/Màrqueting (Tecnocampus)

NIA 196734   Grau en Enginyeria de Xarxes de Telecomunicació

NIA 103729   Grau en Enginyeria Informàtica de Gestió i Sistemes de la Informació (Tecnocampus)

NIA 195122   Grau en Medicina

NIA 195281   Grau en Relacions Laborals

NIA 194185   Grau en Traducció i Interpretació