Sistema de Garantia Interna de Qualitat de la UPF: 6Q-SGIQ-UPF

SGIQ de la UCA- EiTIC

Pla de millora del SGIQ de la UCA-EiTIC

Llistat de processos associats al SGIQ

 

 Al següent quadre es troba recollida tota la documentació referent al seguiment i processos de garantia de la qualitat de la formació que s’ofereix a la Unitat de Coordinació Acadèmica d’Enginyeries i TIC. Com s’observa es troben incloses les memòries tant de Grau com de Postgrau (màster i doctorat) així com els informes de seguiment i els indicadors de qualitat. Finalment apuntar que la darrera columna de la taula recull la relació de premis que s’han atorgat a diferents iniciatives docents com a reconeixement d’activitats de qualitat que impacten sobre un o més d’un dels estudis de Grau oferts a la UCA EiTIC.

  Memòries Informes Acreditació Indicadors Premis
 
     
     
  • SMC (2016/17)
 

 

Estàndards 1-6:
2007-2013
2013-2016
(Satisfacció estudiants: 2012-132013-142014-15
  
  • MIIS (2016-17)
   
  • B&C: (2014/15)
  • CBEM (2016-17)