Barcelona, October 19 and 20

Inscripcions

Et donem la Benvinguda! Del 18 al 21 de setembre

Pels estudiants de primer curs de grau: Una setmana per descobrir la Universitat mitjançant activitats acadèmiques, socials i d'oci

Més informació

Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida

Docència

Campus del Mar

Departament de Medicina i Ciències de la Vida

Edifici Dr. Aiguader (campus del Mar)
Doctor Aiguader, 80
08003 Barcelona

[email protected]

Informació pels estudiants:

Per a qualsevol consulta envieu

  

Informació àmbits de gestió econòmica, recerca, professorat i comunicació: [email protected]

Notícies