Personal Docent i Investigador a 1 de gener
1583
dones 656
homes 927
Personal Docent i Investigadors estranger a 1 de gener
403 (25.5%)
dones 146
homes 257
Personal d'Administració i Serveis
701
dones 469
homes 232
Personal laboral
211
dones 98
homes 113
Personal funcionari
490
dones 371
homes 119

Personal Docent i Investigador Personal Docent i Investigador

Personal docent i investigador per categories i gènere a 1 de gener

XLS

Personal docent i investigador estranger per categories i gènere a 1 de gener
XLS

Personal d'administració i serveis Personal d'administració i serveis

Personal d'administració i serveis per relació laboral

XLS

Personal d'administració i serveis funcionari per grup

XLS

Personal d'administració i serveis laboral per grup

XLS