Personal Docent i Investigador a 1 de gener
1567
dones 653
homes 914
Personal Docent i Investigadors estranger a 1 de gener
414 (26,42%)
dones 153
homes 261
Personal d'Administració i Serveis
730
dones 489
homes 241
Personal laboral
225
dones 110
homes 115
Personal funcionari
505
dones 379
homes 126

Personal Docent i Investigador Personal Docent i Investigador

Personal docent i investigador per categories i gènere a 1 de gener

XLS

Personal docent i investigador estranger per categories i gènere a 1 de gener

XLS

Personal d'administració i serveis Personal d'administració i serveis

Personal d'administració i serveis per relació laboral

XLS

Personal d'administració i serveis funcionari per grup

XLS

Personal d'administració i serveis laboral per grup

XLS