Personal Docent i Investigador a 1 de gener
1610
dones 690
homes 920
Personal Docent i Investigadors estranger a 1 de gener
416 (25,84%)
dones 162
homes 254
Personal d'Administració i Serveis
706
dones 468
homes 238
Personal laboral
218
dones 101
homes 117
Personal funcionari
488
dones 367
homes 121

Personal Docent i Investigador Personal Docent i Investigador

Personal docent i investigador per categories i gènere a 1 de gener

XLS

Personal docent i investigador estranger per categories i gènere a 1 de gener

XLS

Personal d'administració i serveis Personal d'administració i serveis

Personal d'administració i serveis per relació laboral

XLS

Personal d'administració i serveis funcionari per grup

XLS

Personal d'administració i serveis laboral per grup

XLS