Personal Docent i Investigador a 1 de gener
1881
dones 756
homes 1125
Personal Docent i Investigadors estranger a 1 de gener
472 (25,09%)
dones 172
homes 300
Personal d'Administració i Serveis
725
dones 483
homes 242
Personal laboral
220
dones 108
homes 112
Personal funcionari
505
dones 375
homes 130

Personal Docent i Investigador

Personal docent i investigador per categories i gènere a 1 de gener

XLS

Personal docent i investigador estranger per categories i gènere a 1 de gener

XLS

Personal d'administració i serveis

Personal d'administració i serveis per relació laboral

XLS

Personal d'administració i serveis funcionari per grup

XLS

Personal d'administració i serveis laboral per grup

XLS