Personal Docent i Investigador a 1 de gener de 2023
1.962
dones 805
homes 1.157
Personal Docent i Investigador estranger a 1 de gener de 2023
478
dones 178
homes 300
Personal d'Administració i Serveis a 1 de gener de 2023
790
dones 516
homes 274
Personal Laboral a 1 de gener de 2023
271
dones 128
homes 143
Personal Funcionari a 1 de gener de 2023
519
dones 388
homes 131

Personal Docent i Investigador

Personal docent i investigador per categories i gènere a 1 de gener

XLS

Personal docent i investigador estranger per categories i gènere a 1 de gener

XLS

Personal d'administració i serveis

Personal d'administració i serveis per relació laboral

XLS

Personal d'administració i serveis funcionari per grup

XLS

Personal d'administració i serveis laboral per grup

XLS