Màsters universitaris
32
Màsters universitaris Erasmus Mundus
4
Estudiants matriculats a màster
1.393
dones 880
homes 513
Estudiants de nou accés a màster
1.021
dones 644
homes 377
Crèdits matriculats a màster per estudiant
49,30
Taxa de rendiment a màster curs anterior
93,55%
Titulats en màster curs anterior
987
dones 646
homes 341

Estudis

Oferta i demanda a màster

XLS

Evolució taxa graduació a màster

XLS

Evolució taxa d'eficiència a màster

XLS

Evolució taxa abandonament a màster

XLS

Estudiants

Estudiants matriculats a màster de nou ingrés

XLS

Estudiants matriculats a màster

XLS

Estudiants graduats a màster

XLS

Estudiants graduats a màster i durada mitjana dels estudis

XLS

Internacionalització

Estudiants matriculats a màster segons nacionalitat

XLS

Estudiants matriculats a màster estrangers

XLS