Màsters universitaris
34
Estudiants matriculats a màster
1.370
dones 878
homes 492
Estudiants de nou accés a màster
1039
dones 672
homes 367
Crèdits matriculats a màster per estudiant
55,64
Taxa de rendiment a màster curs anterior
93,85%
Titulats en màster curs anterior
842
dones 557
homes 285

Estudis

Oferta i demanda a màster

XLS

Evolució taxa graduació a màster

XLS

Evolució taxa d'eficiència a màster

XLS

Evolució taxa abandonament a màster

XLS

Estudiants

Estudiants matriculats a màster de nou ingrés

XLS

Estudiants matriculats a màster

XLS

Estudiants graduats a màster

XLS

Estudiants graduats a màster i durada mitjana dels estudis

XLS

Internacionalització

Estudiants matriculats a màster segons nacionalitat

XLS

Estudiants matriculats a màster estrangers

XLS