Màsters universitaris
33
Estudiants matriculats a màster
1.518
dones 987
homes 531
Estudiants de nou accés a màster
1.211
dones 790
homes 421
Crèdits matriculats a màster per estudiant
50,38
Taxa de rendiment a màster curs anterior
92,26%
Titulats en màster curs anterior
896
dones 586
homes 310

Estudis

Oferta i demanda a màster

XLS

Evolució taxa graduació a màster

XLS

Evolució taxa d'eficiència a màster

XLS

Evolució taxa abandonament a màster

XLS

Estudiants

Estudiants matriculats a màster de nou ingrés

XLS

Estudiants matriculats a màster

XLS

Estudiants graduats a màster

XLS

Estudiants graduats a màster i durada mitjana dels estudis

XLS

Internacionalització

Estudiants matriculats a màster segons nacionalitat

XLS

Estudiants matriculats a màster estrangers

XLS