Any 2022

Import concedit (M€)
56.659
Ajuts competitius concedits
133
Ajuts no competitius concedits
235
Ajuts concedits incorporació Post Docs
22
Ajuts concedits incorporació Pre Docs
65

Fons econòmics

Evolució del finançament segons el seu origen (5 anys)

XLS

Evolució del finançament segons la seva destinació (5 anys)

XLS

Evolució del finançament per departament (5 anys)

XLS

Evolució de projectes i ajuts competitius per departament (5 anys)

XLS

Evolució d'ajuts no competitius per departament (5 anys)

XLS