Any 2017 Any 2017

Import concedit (M€)
45.895
Ajuts competitius concedits
135
Ajuts no competitius concedits
205
Ajuts concedits incorporació Post Docs
22
Ajuts concedits incorporació Pre Docs
55

Fons econòmics Fons econòmics

Evolució del finançament segons el seu origen (5 anys)

XLS

Evolució del finançament segons la seva destinació (5 anys)

XLS

Evolució del finançament per departament (5 anys)

XLS

Evolució de projectes i ajuts competitius per departament (5 anys)
XLS
Evolució d'ajuts no competitius per departament (5 anys)
XLS