Any 2019 Any 2019

Import concedit (M€)
42.624
Ajuts competitius concedits
154
Ajuts no competitius concedits
204
Ajuts concedits incorporació Post Docs
20
Ajuts concedits incorporació Pre Docs
47

Fons econòmics Fons econòmics

Evolució del finançament segons el seu origen (5 anys)

XLS

Evolució del finançament segons la seva destinació (5 anys)

XLS

Evolució del finançament per departament (5 anys)

XLS

Evolució de projectes i ajuts competitius per departament (5 anys)

XLS

Evolució d'ajuts no competitius per departament (5 anys)

XLS