Any 2020

Import concedit (M€)
42.768
Ajuts competitius concedits
155
Ajuts no competitius concedits
184
Ajuts concedits incorporació Post Docs
21
Ajuts concedits incorporació Pre Docs
72

Fons econòmics

Evolució del finançament segons el seu origen (5 anys)

XLS

Evolució del finançament segons la seva destinació (5 anys)

XLS

Evolució del finançament per departament (5 anys)

XLS

Evolució de projectes i ajuts competitius per departament (5 anys)

XLS

Evolució d'ajuts no competitius per departament (5 anys)

XLS