Resolució 22.03.2018

El Comitè de Direcció de l'Escola de Doctorat ha aprovat en la seva reunió d'ahir la concessió de set premis extraordinaris de doctorat, corresponents a les tesis defensades dins el Programa de Doctorat de Traducció i Ciències del Llenguatge entre el gener del 2010 i el gener del 2016.

Els sol·licitants que han obtingut el premi són: Cristina Aliagas, Helena Roquet, Gemma Barberà, Joan Borràs-Comes, Núria Esteve, Aina Labèrnia i Pau Bori Sanz.

El premi corresponent a les tesis defensades en el període comprès entre el 16 d'octubre del 2013 i el 20 de febrer del 2014 ha estat declarat desert.