El màster en Estudis Xinesos especialitza professionals i graduats de procedències i disciplines diverses en l'àrea de la Xina moderna i contemporània. Aquest objectiu general es concreta en els tres objectius específics següents:

  • Formar professionals i investigadors perquè puguin desenvolupar una carrera professional o acadèmica radicada o centrada a la Xina i aplicar als àmbits xinesos els coneixements de les seves disciplines de formació prèvia.
  • Formar professionals i investigadors capaços de participar activament en les relacions entre la Xina i Europa en els àmbits del comerç internacional, la gestió cultural, les relacions institucionals, els moviments migratoris...
  • Formar professionals i investigadors capaços d'assumir la complexitat de la realitat xinesa contemporània amb perspectiva històrica i de civilització, amb capacitat per enriquir les seves anàlisis i la seva presa de decisions en el marc referencial de l'Àsia oriental i en el marc metodològic de la seva disciplina d'especialització.