Preguntes freqüents

Cal saber xinès per cursar el màster?
No necessàriament. S'ofereix un  nivell inicial de xinès que no pressuposa coneixement previ i, alhora, un nivell superior de xinès per a usos professionals per als que ja porten anys estudiant-lo.

Quina oferta de llengua poden trobar aquells que hagin cursat un grau en Àsia Oriental o diversos cursos de llengua xinesa? El Màster ofereix 10 ECTS de xinès per a usos professionals amb treball amb tasques en llengua xinesa, adaptat al nivell específic dels alumnes.

Com pot ser aquest un màster per a estudiants de graus asianistes i de graus tan diversos con economia, dret, humanitats o periodisme? 
L'oferta diversa i interdisciplinar del màster permet que l'alumne faci un recorregut formatiu ajustat al seu perfil.

Què pot aportar un màster com aquest a algú que es vol dedicar al món professional relacionat amb Xina? 
Tant en el camp del negoci, del dret, de l'empresa internacional com de la gestió cultural o el turisme, es cada cop més evident que al marge d'una sòlida formació en la pròpia disciplina, per treballar amb o a la Xina cal conèixer el context històric, cultural i social.

Què pot aportar un màster com aquest a algú que vol aprofundir en els coneixements o la recerca sinològica? 
Un professorat especialitzat, amb experiència i amb formació internacional, un professorat de llengua materna xinesa i formació didàctica actual, un enfocament rigorós i una tradició de lectura de tesis doctorals, grups de recerca, un entorn de recerca exigent, amb becaris internacionals, la biblioteca sinològica més completa d'Espanya i l'accés a recursos digitals, bases de dades de revistes acadèmiques internacionals i centenars de revistes acadèmiques en llengua xinesa, connexió directa amb el CSIC, Casa Àsia i altres institucions...

Es contempla un programa de pràctiques en el màster? 
Els alumnes tindran a disposició una oferta de pràctiques no curriculars. Les places  s'adjudicaran en funció de l'adequació del CV. Algunes places requeriran coneixements elevats de xinès, d'altres coneixements disciplinaris específics (comerç, dret...). S'ofereixen places en institucions, empreses, ONG i vinculades a la pròpia universitat (Biblioteca...).

Cal pagar el primer any tot l'import del màster?
Aquest màster és de 90 ECTS i es cursa en dos anys. Cada any cal pagar només els crèdits que s'hi matriculen. El mínim que es pot matricular en un any és de 30 ECTS. En casos justificats, el màster es pot cursar a temps parcial, en tres anys.

Es pot cursar el segon any del màster a la Xina?
El màster inclou una assignatura optativa de  15 ECTS de crèdits d'estada en un centre universitari asianista que es cursa a partir del segon trimestre del segon curs.

Hi ha beques o programes d'intercanvi del màster per a cursar el segon any en una universitat estrangera?
El màster disposa d'acords d'intercanvi amb universitats xineses, japoneses i coreanes, així com algun altre centre europeu. A banda dels programes d'intercanvi, cada any es convoquen diverses ofertes de beques (15 places anuals del govern xinès, beques ICO...) que fan molt factible l'estada a Xina.

Poden cursar aquest màster alumnes xinesos?
En totes les seves edicions hi ha hagut alumnes xinesos. Tan per a investigadors com per a professionals en camps diversos, com per futurs traductors aquest màster els ofereix una formació útil i ajustada a les seves necessitats.

Es pot accedir al màster des de qualsevol carrera?
El màster està pensat tant per a alumnes que cursen graus en Àsia Oriental i volen culminar la seva especialitat en algun aspecte de la Xina com per alumnes que s'han format en un marc disciplinar específic (dret, economia, humanitats, periodisme, arquitectura, turisme...) i perfilen la seva formació amb una especialització interdisciplinar en l'àmbit xinès.

Per què el màster consta de 90 ECTS i es cursa en dos anys?
L'amplitud de l'objecte d'estudi així ho aconsella. Es cursa en dos anys per permetre la mobilitat a Xina dins del màster i per permetre que tant les assignatures com el treball final de màster es realitzin de forma aprofundida i sense presses.

És possible fer compatible la feina amb un seguiment profitós del màster?
És aconsellable dedicar-s'hi de ple, però és possible compatibilitzar-ho. Pel que fa als horaris totes les assignatures es cursen a la tarda. Cal tenir en compte que el màster exigeix la presència i que les assignatures de 30 hores lectives trimestrals impliquen una càrrega de feina externa a casa o a la biblioteca com a mínim dues vegades superior a aquesta càrrega lectiva.