El màster en Estudis Xinesos ofereix uns estudis d'especialitat amb una perspectiva contemporània i interdisciplinària. Ofereix una formació integrada sobre els àmbits xinesos en els camps de l'economia, la cultura, les relacions internacionals, la història i la llengua xinesa que s'orienta tant a les sortides professionals com a la recerca.

En finalitzar els estudis, l'alumne obtindrà el títol de màster universitari en Estudis Xinesos. L'estudiant haurà de cursar un total de 90 ECTS distribuïts en dos cursos. El primer any es cursen 60 ECTS i el segon any 30 ECTS.

El màster consta de 50 ECTS obligatoris, 30 ECTS optatius i 10 ECTS dedicats al Treball Final del Màster.

Tots els crèdits obligatoris es realitzen durant el primer curs. Durant el primer any l'alumne cursarà també 10 ECTS de llengua xinesa, escollint segons el seu nivell previ les dues assignatures optatives adequades. No calen coneixements previs de llengua xinesa per a cursar el màster. Les assignatures de xinès per a usos acadèmics no pressuposen coneixements previs de xinès. Les assignatures Xinès per a usos professionals s'orienten a alumnes amb un nivell mínim previ de HSK3 o similar. 

En el segon any del màster l'alumne cursarà crèdits optatius i el Treball Final de Màster (TFM). Durant el segon curs l'alumne podrà realitzar una estada formativa en una universitat asiàtica per completar 15 ECTS  optatius del màster. Aquests crèdits seran reconeguts com a matèries del màster, ja sigui en el marc dels programes d'intercanvi que té subscrits la Universitat o bé a través de beques o de la gestió pròpia dels estudiants.

Al llarg del Màster l'alumne podrà realitzar pràctiques en empreses, institucions o organitzacions.