El màster s'adreça ​​tant a estudiants del grau en Estudis de l'Àsia Oriental com als graduats de qualsevol disciplina que vulguin perfilar en l'àrea de la Xina els seus coneixements disciplinaris. El màster s'adreça ​​tant a estudiants amb coneixements intermedis o avançats de xinès com a estudiants sense coneixements previs d'aquesta llengua, i ofereix en paral·lel cursos de xinès específics per a cadascun dels perfils.