Matèries 

1. Història de la Xina

Perspectives històriques del present de la Xina (5 ECTS)
Xina al món: intercanvis i percepcions (5 ECTS)
Història moderna de la Xina (5 ECTS)
Colonialisme a l'Àsia del Sud (5 ECTS)
Seminari d'història contemporània de la Xina (2,5 ECTS)

2. Cultura i societat xinesa contemporània
Art i cultura de masses a la Xina contemporània (5 ECTS)
Lectures de ficció xinesa contemporània (5 ECTS)
Cinemes de la sinofonia: contextos i audiències (5 ECTS)
Civilització xinesa: patrimoni, art i pensament (5 ECTS)
Seminari de cultura i societat xinesa (2,5 ECTS)

3. Economia, empresa i negoci a la Xina
Transformacions de l'economia xinesa (5 ECTS)
Negociacions i organitzacions empresarials a la Xina i l'Àsia oriental (5 ECTS) 
Comerç exterior de la Xina (5 ECTS)
Seminari d'economia i política xinesa (2,5 ECTS)

4. La Xina global
Xina i les relacions internacionals d'Àsia Oriental (5 ECTS)
Temes avançats de política exterior xinesa (5 ECTS)
La diàspora xinesa: els xinesos a Europa (5 ECTS)
Sistemes polítics d'Àsia Oriental (5 ECTS)
Seminari de la Xina global (2,5)

5. Llengua xinesa per a usos acadèmics i professionals
Llengua xinesa per a usos acadèmics 1 (5 ECTS)
Llengua xinesa per a usos acadèmics 2 (5 ECTS)
Llengua xinesa per a usos professionals 1 (5 ECTS)
Llengua xinesa per a usos professionals 2 (5 ECTS)

6. Estada de formació en un centre universitari asianista
Temes avançats de cultures i societats de l'Àsia Oriental (15 ECTS)
Temes avançats de llengua xinesa (15 ECTS)

7. Treball Final de Màster
Treball Final de Màster (10 ECTS)