Acredita anglès - UPFluent

Informació de la prova: Informació de la prova:

  • Nivells: B2 - C1
  • Inscripció: Oberta fins a una setmana abans de la data escollida
  • Localització: Campus Ciutadella
  • Calendari: 2 convocatòries durant el curs
  • Crèdits alumnes UPF: El nivell C1 dóna 6 crèdits RAC i permet superar el requisit B2; el nivell B2 permet superar el requisit B2 i dóna 6 crèdits RAC (veure normativa RAC vigent) als estudiants de grau d'abans del 2018-2019. 
  • Certificat UPF: Certificat UPF amb el nivell MECR assolit amb segell CertAcles i CLUC. Amb el certificat de superació de nivell B2 o C1, els estudiants de grau podran sol.licitar l'ajut Parla3 de 50€.
  • Destinataris: La Universitat ofereix aquesta prova a tota la comunitat UPF (estudiants de grau de la UPF, professorat UPF, PAS UPF) i al públic extern major de 16 anys.

Qué és la UPFluent?

Pots acreditar el teu nivell d'anglès a través de la Foreign Language University English Test (UPFluent) de la UPF, dissenyada i administrada pel nostre programa d’idiomes de la Universitat. És una prova binivell que acredita, en funció del resultat del candidat, els següents nivells del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (MECR): B2 (avançat) o C1 (domini operatiu eficaç). 

El certificat de la UPFluent disposa dels segells de qualitat CertAcles i CLUC i està reconegut per la institució EALTA que atorga reconeixement internacional a aquest certificat. Els candidats han de demostrar que poden desenvolupar les habilitats en 4 destreses lingüístiques a través de les diferents seccions de la prova: Gramàtica i vocabulari, comprensió escrita, comprensió oral, expressió escrita i expressió oral. 

Preu únic: 75€

Convocatòries UPFluent Convocatòries UPFluent

Proves acreditadores - Curs 2018-2019: Inscripció oberta!