Contractació d'estabulari

Necessites utilitzar l'estabulari? 

L’estabulari del PRBB compta amb la completa acreditació de l'Associació Internacional per a l'Avaluació i Acreditació de la Cura d'Animals de Laboratori (AAALAC).

Es tracta de la màxima certificació internacional en aquest àmbit i significa un reconeixement a la qualitat del funcionament del centre, que es tradueix en millors pràctiques i resultats de recerca.

Consulteu tarifes i serveis.