Serveis científico-tècnics (Campus del Mar)

Quins serveis científico-tècnics ofereix la UPF?

El Departament de Medicina i Ciències de la Vida ofereix cinc serveis científico-tècnics (SCT) amb les darreres tecnologies dels seus camps de recerca:

L’objectiu dels SCT és cobrir les necessitats metodològiques i tecnològiques dels grups de recerca del Departament de MELIS, així com assessorar-los en el disseny dels experiments i la interpretació dels resultats.