Organismes genèticament modificats i sales de cultius

Has de modificar genèticament un organisme durant l'execució d'un experiment?


Un organisme modificat genèticament és un organisme viu al qual s’ha modificat el patrimoni genètic mitjançant tècniques de biotecnologia, ja sigui de gens propis o per introducció de gens aliens, amb l’objectiu de donar-li propietats noves.

Per poder utilitzar organismes modificats genèticament (OMG) s’han d’autoritzar les activitats i registrar-les. També s’han de legalitzar les instal·lacions on es treballa.

La UPF disposa de diverses sales legalitzades. Adreça't a la Direcció del campus del Mar per obtenir-ne més informació.