Coneixes l’Oficina Tècnica de Prevenció de Riscos Laborals?

T'ofereix suport i assessorament en:

 • L’aplicació del pla de prevenció de riscos laborals i dels programes d’actuació preventiva.
 • La vigilància de la salut dels empleats en relació amb els riscos derivats del seu treball. En aquest sentit, entre altres actuacions, programa els exàmens de salut.
 • Informació i formació sobre els riscos i les mesures per fer-ne front, com ara:
  • La postura a adoptar en el treball amb pantalles de visualització de dades
  • La manipulació manual de càrregues
  • Temporitzadors de pauses
  • L’adopció d’unes bones pràctiques en el pipeteig
 • Les actuacions ha de desenvolupar en cas de primers auxilis i d’emergència derivats de l’activitat laboral.
 • L'adopció d'hàbits de vida saludables.