Publicar en accés obert

Saps com publicar en accés obert?

L'accés obert promou la difusió de la literatura científica a Internet, per tal que la recerca finançada amb diners públics sigui de domini públic.

Hi ha tres vies per publicar en accés obert:

  • En revistes acadèmiques d'accés obert (via daurada)
  • En revistes híbrides
  • A l'e-Repositori, el que s'ha publicat en una revista (via verda)

Saps que a la UPF tens APCs gratuïtesdescomptes per publicar en accés obert?

Saps que alguns ajuts de recerca obliguen a publicar en accés obert?