Planificar i difondre les dades de recerca

Has de crear un pla de gestió de dades de recerca?

La Biblioteca t'ofereix suport en la creació d'un pla de gestió de dades de recerca així com en la difusió d'aquestes dades: publicació en accés obert, preservació, citació, etc.