Contractació de serveis científics

Necessites contractar serveis científics?

Per poder contractar serveis adreça't a la Direcció del teu Campus, on t'informaran, t'ajudaran a iniciar la contractació i seguiran l'expedient.

En funció de la quantia, el termini i el tipus de necessitat, caldrà formalitzar un expedient de contractació.