Seguiment de les tesis doctorals

Utilitza el mòdul de seguiment de tesi!

Si ets director de tesi, és el mòdul informàtic a través del qual pots fer el seguiment de l'evolució de la tesi doctoral: activitats formatives i pla de recerca. Hi pots accedir a través del Campus Global.

Si ets un doctorand, és el mòdul informàtic a través del qual podràs registrar les teves activitats formatives i presentar el pla de recerca anual. Hi pots accedir a través del Campus Global.