Mireia Trenchs Parera (coordinadora del grup) [web]

David Block (coordinador de conferències)[web]

Michael Newman [web] 

Adriana Patiño [web]

Tânia Márcia Baraúna 5-1c

Josep Maria Castellà [web]

Imanol Larrea [PDF]

Francisco Ordóñez [web] 

Àngels Oliva [web] 

Laura Estors i Sastre [web]

Larissa Tristán [web]

Helena Roquet [web]

Stephen Byrne [web]

Vicent Climent [web]

Pau Dori (des de 01/03/2022) [web]