"Polítiques lingüístiques i inclusió a la universitat internacionalitzada: Focus sociolingüístic i educacional per promoure l'equitat, la diversitat i la interculturalitat" (INCLU-LINGUAM) 

IP: Mireia Trenchs Parera
Projecte finançat pel Ministerio de Ciencia e Innovación des de 2023 fins 2027 (Ref. PID2022-141945NB-I00) 

Investigadors: 
- Universitat Pompeu Fabra: Mireia Trenchs Parera, Carmen Pérez Vidal, Maria Antón, Socorro Ibáñez, A. Kulyagina,
- Universitat de les Illes Balears: Maria Juan Garau, Joana Salazar, Antonio Bruyèl, Sofia Moratinos
- University of Southampton (Regne Unit): Adriana Patiño
- University of Limerick (Irlanda): Steven Byrne
- Queens College (EUA): Michael Newman

  "Transcultural competence in multilingual and multicultural university classrooms with full English-medium instruction. Languages, attitudes, intercultural sensitivity and identity " (TRANSLINGUAM-UNI) 

IP : Mireia Trenchs Parera
Projecte de recerca finançat pel Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades desde el 2019 al 2022 (Ref.: PGC2018-098815-B-I00)

Investigadors de GREILI: M. Trenchs (IP), A. Oliva, M. Newman, A. Patiño, L. Estors, A. Pastena, H. Roquet
 

Altres investigadors: C. Pérez-Vidal, M. Juan Garau, A. Sesé, S. López, T. Bruyèl, A. Kulyagina, N. Ren

 

"Narrativas de estudiantes en instancias de Educación Superior internacionalizada: Desentrañando la relación entre biografías lingüísticas, prácticas lingüísticas e interacciones interculturales (NarrILInt)"

Investigadora GREILI: Andreana Pastena (University of Warrick)

Finançament: Beca postdoctoral EUTOPIA-SIF (2022-2024), finançada per Horizon 2020 de la Unió Europea, Marie Sklodowska Curie scheme (Grant agreement 945380).

 

Autenticitat o anonimitat: actituds lingüístiques dels estudiants de grau de Catalunya en un context polític canviant”

Investigador GREILI: Steven Byrne (University of Limerick)

Col·laboradors: Anna Tudela-Isanta (Universidad Autónoma de Madrid), Aleida Bertran (Latvian Academy of Culture)

 

L’avaluació de les polítiques lingüístiques migratòries: el cas de Catalunya

Investigador GREILI: Vicent Climent

 

"Discurs, societat i educació"

Ajut “María Zambano” per a la requalificació del sistema universitari espanyol per al període 2021-2023 (Ref: 2021UPF‐MZ‐03)

Investigador GREILI: Pau Bori, David Block (supervisor)

 

"Processos translingües i transculturals en joves d'orígen autòcton i estranger: Estudi d'actituds lingüístiques i pràctiques multilingües en contextos de superdiversitat" Projecte Translinguam
Projecte de recerca del Ministerio de Economia y Competitividad dins del marc del Subprograma de Generación de Conocimiento, Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia (Ref. FFI2014-52663-P).
Investigadors de GREILI: M. Trenchs (IP), A. Oliva, M. Newman, L. Tristán, A. Patiño, I. Larrea i V. Climent
Col·laboradors: C. Aliagas, A. Lynch i M. Abella

Investiga amb Recercaixa!
Projecte de Recercaixa (ACUP-Obra Social la Caixa).
Investigadores de GREILI participants: Adriana Patiño, Àngels Oliva, Larissa Tristán i Mireia Trenchs.

Accions socioculturals entre els alumnes 
Projecte educatiu entre Col·legi Maristas Són Luís (Recife, Pernambuco, Brasil) i Escola Timbaler del Bruc (Barcelona, Catalunya, Espanya) 
Investigadora de GREILI responsable: Tania Barauna [Resum]

Immigració, família i escola: Inclusió socioeducativa [Resum]
Projecte de la Creu Roja.
Investigadora de GREILI participant: Tania Barauna

Estudis de cas de la influència del nucli familiar, el procés d'acollida i l'edat d'arribada en la construcció de les actituds i ideologies lingüístiques dels joves llatinoamericans i xinesos a Catalunya [Resum]
Entitat finançadora: Recercaixa 2010ACUP 00344 (Obra Social la Caixa)
Durada: febrer 2011 - febrer 2013
Investigadors: Mireia Trenchs Parera (IP), Michael Newman, Adriana Patiño, Laura Canós, Manel Ollé, Chun-chun Chin-Ko & Montserrat Abella.

Incidència de l'entorn educatiu, familiar i social en les actituds lingüístiques i identitàries dels joves d'origen xinès i llatinoamericà a Catalunya [Resum]
Entitat finançadora: AGAUR (Generalitat de Catalunya)
Durada: març 2011 - febrer 2013
Referència: 2010ARAFI-000017
Investigadors: Mireia Trenchs Parera (IP), Michael Newman, Adriana Patiño, Laura Canós, Manel Ollé, Chun-chun Chin-Ko & Dolors Baqué.

Actituds lingüístiques i identitats en construcció de joves immigrants xinesos i llatinoamericans a l'escola catalana [Resum]
Entitat finançadora: AGAUR, Generalitat de Catalunya
Durada: març 2010 - febrer 2011
Referència: 2009-ARAFI-00049
Investigadors: Mireia Trenchs (IP), Michael Newman, Adriana Patiño, Laura Canós, Manel Ollé, Chun-chun Chin-Ko & Dolors Baqué.

Incidència de les estratègies educatives en les actituds i ideologies lingüístiques dels adolescents immigrants en l'educació secundària pública de Catalunya [Resum]
Entitat finançadora: AGAUR-Generalitat de Catalunya
Durada: 2009-2010
Referència: 2008AIRE-00018
Investigadors: Mireia Trenchs (IP), Michael Newman, Laura Canós, Montserrat Abella, Dolors Baéqu & Gemma Castro.

Dialectal Variation in the Catalan and Spanish Spoken by Adolescents in Barcelona [Resum]
Entitat finançadora: PSC-CUNY Grant
Durada: Juliol 2011- juny 2012
Investigadors: Michael Newman

Language attitudes and ideologies in Barcelona towards Catalan and Spanish [Resum]
Entitat finançadora: PSC-CUNY Grant Fulbright Fellowship (2004)
Investigadors: Michael Newman (IP) & Mireia Trenchs