"Transcultural competence in multilingual and multicultural university classrooms with full English-medium instruction. Languages, attitudes, intercultural sensitivity and identity" (TRANSLINGUAM-UNI)
IP: Mireia Trenchs Parera

Projecte de recerca finançat pel Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades  des del 2019 al 2022 (Ref.: PGC2018-098815-B-I00)
 
 

"Processos translingües i transculturals en joves d'orígen autòcton i estranger: Estudi d'actituds lingüístiques i pràctiques multilingües en contextos de superdiversitat" Projecte Translinguam
Projecte de recerca del Ministerio de Economia y Competitividad dins del marc del Subprograma de Generación de Conocimiento, Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia (Ref. FFI2014-52663-P).
Investigadors de GREILI: M. Trenchs (IP), A. Oliva, M. Newman, L. Tristán, A. Patiño, I. Larrea i V. Climent
Col·laboradors: C. Aliagas, A. Lynch i M. Abella

Investiga amb Recercaixa!
Projecte de Recercaixa (ACUP-Obra Social la Caixa).
Investigadores de GREILI participants: Adriana Patiño, Àngels Oliva, Larissa Tristán i Mireia Trenchs.

Accions socioculturals entre els alumnes 
Projecte educatiu entre Col·legi Maristas Són Luís (Recife, Pernambuco, Brasil) i Escola Timbaler del Bruc (Barcelona, Catalunya, Espanya) 
Investigadora de GREILI responsable: Tania Barauna [Resum]

Immigració, família i escola: Inclusió socioeducativa [Resum]
Projecte de la Creu Roja.
Investigadora de GREILI participant: Tania Barauna

Estudis de cas de la influència del nucli familiar, el procés d'acollida i l'edat d'arribada en la construcció de les actituds i ideologies lingüístiques dels joves llatinoamericans i xinesos a Catalunya [Resum]
Entitat finançadora: Recercaixa 2010ACUP 00344 (Obra Social la Caixa)
Durada: febrer 2011 - febrer 2013
Investigadors: Mireia Trenchs Parera (IP), Michael Newman, Adriana Patiño, Laura Canós, Manel Ollé, Chun-chun Chin-Ko & Montserrat Abella.

Incidència de l'entorn educatiu, familiar i social en les actituds lingüístiques i identitàries dels joves d'origen xinès i llatinoamericà a Catalunya [Resum]
Entitat finançadora: AGAUR (Generalitat de Catalunya)
Durada: març 2011 - febrer 2013
Referència: 2010ARAFI-000017
Investigadors: Mireia Trenchs Parera (IP), Michael Newman, Adriana Patiño, Laura Canós, Manel Ollé, Chun-chun Chin-Ko & Dolors Baqué.

Actituds lingüístiques i identitats en construcció de joves immigrants xinesos i llatinoamericans a l'escola catalana [Resum]
Entitat finançadora: AGAUR, Generalitat de Catalunya
Durada: març 2010 - febrer 2011
Referència: 2009-ARAFI-00049
Investigadors: Mireia Trenchs (IP), Michael Newman, Adriana Patiño, Laura Canós, Manel Ollé, Chun-chun Chin-Ko & Dolors Baqué.

Incidència de les estratègies educatives en les actituds i ideologies lingüístiques dels adolescents immigrants en l'educació secundària pública de Catalunya [Resum]
Entitat finançadora: AGAUR-Generalitat de Catalunya
Durada: 2009-2010
Referència: 2008AIRE-00018
Investigadors: Mireia Trenchs (IP), Michael Newman, Laura Canós, Montserrat Abella, Dolors Baéqu & Gemma Castro.

Dialectal Variation in the Catalan and Spanish Spoken by Adolescents in Barcelona [Resum]
Entitat finançadora: PSC-CUNY Grant
Durada: Juliol 2011- juny 2012
Investigadors: Michael Newman

Language attitudes and ideologies in Barcelona towards Catalan and Spanish [Resum]
Entitat finançadora: PSC-CUNY Grant Fulbright Fellowship (2004)
Investigadors: Michael Newman (IP) & Mireia Trenchs