El grup GREILI fa seminaris workshop, conferències i sessions metodològiques de tant en tant, ja sigui a través de l'experiència dels seus membres (professors i investigadors) o d'altres professors convidats. Les sessions tenen a veure amb els àmbits d'interès en la recerca acadèmica que es persegueixen a GREILI, amb l'ànim de fomentar l'esperit d'intercanvi crític d'idees i de formació continuada.
En la GREILI Lecture Series, que han començat a principis del 2021, s'hi presenten continguts actuals relacionats amb les llengües, els entorns d'aprenentatge i la cultura. Cada sessió es fa un dilluns al mes, a la tarda (hora de Barcelona).

Calendari 2021

TEMA

DATA/HORA 

AULA

ENCARREGATS/DES

GREILI Lecture Series : Representation and Erasure in ELT materials -The Strange Case of Queer Absence  

15/02/21

 Online (per invitació) 

John Gray (University College London)
GREILI Lecture Series : Problematizing Language Policy and Practice in EMI and Transnational Higher Education 15/03/21 Online (per invitació) Peter de Costa (Michigan State University)
GREILI Lecture Series : Language in the life projects of
young people in a Catalan school
19/04/21 Online (per invitació) Adriana Patiño-Santos (University of Southampton, UK)
GREILI Lecture Series : Taxonomies and Reality 17/05/21 Online (per invitació) Guy Cook (King's College)
Taller de realització i anàlisi d'entrevistes per estudiants de doctorat 11/06/2021 Online (per invitació) Adriana Patiño-Santos (University of Southampton, UK)

 

Calendari 2020

TEMA

DATA/HORA 

AULA

ENCARREGATS/DES

Qüestionaris per a la investigació quantitativa i preparació de l'anàlisi de dades

Desembre (dues sesssions)

 Online (per invitació) 

Andreana Pastena

 

Calendari 2019

TEMA

DATA/HORA 

AULA

ENCARREGATS/DES

XXIII Jornades Interuniversitàries de Recerca en Didàctica de la Llengua i la Literatura

19-20/03/19

 Auditori Mercè Rodoreda

Mireia Trenchs i Andreana Pastena

Conferència: "Multilingualism in one language: New York City English in Contact

20/05/19 20.055

Professor Michael Newman (Queens College-CUNY)

Taula rodona : "Defining Intercultural Competence: From Theory to Practice in multicultural contexts"

03/06/19 20.055

Mireia Trenchs, Andreana Pastena, Iryna Pogorelova & Hiltrud awad

Conferència: "‘Post-truth’, agnotology and political discourses" 11/11/19 20.029 ICREA Researcher David Block

 

Calendari 2018 

 

TEMA

DATA/HORA 

AULA

ENCARREGATS/DES


An introduction to Critical Discourse Analysis

5/11/18

  20.107 

Dr. Tom Ricento
Universitat de Calgary (Canadà)

 

Calendari 2017
 

TEMA

DATA /HORA 

AULA

ENCARREGATS/DES

Activitat de formació GREILI-UPF per a doctorands : Preparació per a la defensa de tesi d'Imanol Larrea

17/08/17

    24.015

Imanol Larrea
Estudiant de Doctorat, Departament de Comunicaicó

Seminari de doctorat amb Professor Thomas Ricento (University of Calgary) 02/11/17     24.200 Professor Thomas Ricento (University of Calgary)
Symposium (by invitation) Language Policies in Spain: Multidisciplinary/Critical Approaches 13-14/11/17     20.233 Mireia Trenchs (UPF), Thomas Ricento (University of Calgary)

 

Calendari 2016

TEMA

DATA /HORA 

AULA

ENCARREGATS/DES

Workshop My post-Phd dream job : Academic or not?

14/07/16

    

Lynn McAlpine
Professor of Higher Education
Development and Senior Research Fellow, University of Oxford

Seminari " How to write a thesis based on qualitative field work " 18/11/16 20.237 Susan Frekko (Antropòloga)
Per confirmar disponibilitat de places cal enviar un correu a : [email protected]

Activitat de formació GREILI-UPF per a doctorands : Preparació per a la defensa de tesi d'Iryna Pogorelova

12/12/16 20.233 Iryna Pogorelova
Estudiant de Doctorat, Departament d'Humanitats

 

CALENDARI 2015

 

TEMA

DATA /HORA 

AULA

ENCARREGATS/DES

Language policy: A discipline under construction?
A dialogue between Florian Coulmas and Thomas Ricento

Co-organitzat GREILI i Centre Universitari de Sociolingüística i Comunicació (CUSC) de la Universitat de Barcelona

28 de gener 2015,

 

12.00h - 14.00h
 

Sala de Graus de l'Edifici Històric de la Facultat de Filologia de la UB
 

Dr. Florian Coulmas,  German Institute for Japanese Studies

 

Dr. Thomas Ricento

Professor i "Chair"

School of Education, University of Calgary (Canadà)

 

Language Policy from an International Perspective

19-21 gener

15.30 a 17.30

(a confirmar dies i hores)

 

Cal confirmar assistència prèviament.

 

Campus Ciutadella

Dr. Thomas Ricento

Professor i "Chair"

School of Education, University of Calgary (Canadà)

 

 

Calendari 2014

 

TEMA

DATA /HORA 

AULA

ENCARREGATS/DES

Medellín: Relato de una transformación urbana

6 octubre

17.00 a 19.00 h

20.233

Hernando A. Gómez Botero

Gerent de Projectes Especials Grup Argos i Director del programa “Transformación de ciudades”, en col·laboració amb ens governamentals i ONU Habitat.

 

Anàlisi de dades qualitatives: les entrevistes i els grups de discussió

7 abril 

16.00 a 18.30 h

20.233 

Dra. Susan Frekko

Assistant Professor of Sociology and Anthropology,Goucher College.

 

 

Calendari 2013

TEMA

DATA /HORA 

AULA

ENCARREGATS/DES

Minority Language Families' social, cultural and linguistic capital to their Children's Literacy: 
A case study of Parents', Teachers', and Principals' Views in Catalan schools

15 de gener
12-14 hores

    20.233    

Liesbeth DeBruyne
Estudiant del Doctorat en Humanitats

Language domains and multilingualism in Chinese secondary school students in Catalonia
[Bloc de seminaris sobre "Immigració i actituds" i Metodologia de la recerca]

15 de gener
12-14 hores

20.233

Mireia Trenchs
Departament d'Humanitats, UPF
[Presentation in English]

Migration and migrants: Models and themes / La migració i els migrants: Models i temàtiques 
[Bloc de seminaris sobre "Identitat": la perspectiva de la sociolingüística]

29 de gener
12-14 hores

20.233

David Block 
ICREA Research Professor, Universitat de Lleida
[Presentation in English]

Multicultural Identity: Processes & Outcomes
[Bloc de seminaris sobre "Identitat": la perspectiva de la psicologia social]

5 de febrer
12-14 hores

20.233

Verònica Benet-Martinez
ICREA Research Professor
Departament de Ciències Polítiques i Socials, UPF
[Presentation in English]

Spanish-English bilingualism in the United States
[Bloc de seminaris sobre "El bilingüisme des de la sociolingüística"]

26 de febrer
12-14 hores

20.233

Andrew Lynch & Phillip Carter
University of Miami & Florida International University
[Presentation in English]

Sesión metodológica: La historia de vida como método etnográfico

9 d'abril 
12-14 hores

20.233

Tania Barauna
[Sociologia]
Investigadora Post-doctoral, Departament d'Humanitats, Universitat Pompeu Fabra
[Sesión impartida en español] 

Sesión metodológica: Implicaciones y problemas de la investigación con comunidades chinas en España
[Seminari sobre "Immigració": la perspectiva de l'antropologia social i cultural"]

25 d'abril
18-20 hores

40.010

Gladys Nieto
[Antropologia social i cultural]
Universitat Autónoma de Madrid - Centro de Estudios de Asia Oriental
[Sesión impartida en español]

 

Calendari 2012

TEMA

DATA

ENCARREGATS/DES

Presentació grup GREILI, línees de recerca i participants 1 de març Mireia Trenchs i Adriana Patiño
Sessió metodològica: com investigar els barris 15 de març Rosa Cerarols i Antoni Luna (amb participació de les doctorandes Larissa Tristán i Laura Saus)
Recerca al Màster en Estudis Xinesos 26 d'abril Manel Ollé (amb la participació d'alumnes del Màster en Estudis Xinesos)
El castellà dels adolescents llatino-americans a Barcelona: un enfocament variacionista 28 de maig Michael Newman

Intervenció social: recerca retributiva

La enseñanza de la música para ciegos: elaboración y evaluación de un método de guitarra, utilizando la musicografía braille como sistema de lectura y escritura.

18 de juny Tânia Baraúna

Adriano Giesteira

Les dinàmiques socials de la variació lingüística i el canvi lingüístic al castellà de Barcelona 19 de setembre Justin Spencer Davidson