TRENCHS PARERA, MIREIA

Catedràtica d'Universitat
Departament d'Humanitats
Grup de Recerca en Espais Interculturals, Llengües i Identitats (GREILI)

+34 93 542 2656
[email protected]
Ramon Trias Fargas, 25-27 08005 Barcelona

Google Schoolar LinkGOOGLE SCHOLAR OORCID LinkORCID


Catedràtica d'Universitat de Filologia Anglesa (en l'especialitat de Lingüística Aplicada a la Llengua Anglesa i Multilingüisme) del Departament d’Humanitats de la UPF, on imparteix docència des del 1993 en llengua anglesa, lingüística sociocultural i anàlisi del discurs (Graus d’Humanitats i de Global Studies) i en l’àmbit de la lingüística sociocultural i aplicada (Màsters de Comunicació i de Formació de Professorat d'ESO i Batxillerat de la UPF). 

En l’àmbit de gestió universitària, és Comissionada de Política Lingüística (des de setembre de 2021) i ha estat Vicerectora de Docència i Ordenació Acadèmica (2013-2017), Degana de la Facultat d'Humanitats (2008-2013), a més de Coordinadora Interuniversitària del Màster en Formació de Professorat, especialitat d’anglès (2007), Coordinadora del Programa d’Activitats Acadèmiques Especials (2003-2007), Vicedegana (2000-2003) i Coordinadora de Professorat (Llengua i Literatura) del Departament d’Humanitats (2018-2020).

Investigadora principal de GREILI-UPF (Grup de Recerca en Espais Interculturals, Llengües i Identitats) i investigadora del grup de recerca consolidat ALLENCAM (Adquisició de Llengües des de la Catalunya Multilingüe). També forma part de les xarxes COST ACTION Study Abroad in European Perspective i New Speakers.

Actualment, les seves línies de recerca inclouen estudis qualitatius i de mètodes mixtes sobre: (a) ideologies i pràctiques lingüístiques en contextos de multilingüisme i multiculturals, (b) ensenyament, adquisició i aprenentatge de llengües en contextos multilingües i internacionalitzats, i (c) competència transcultural en contextos educatius internacionalitzats i d’estades a l’estranger. També ha fet recerca en processos de lectura de textos acadèmics i literaris en llengua estrangera, així com en l’ús de la tecnologia en contextos d’aprenentatge i ensenyament de llengües. Ha estat investigadora principal de sis projectes competitius (AEI/FEDER UE-PGC2018-098815-B-I00, FFI2014-52663-P, 2010ARAFI-000017, 2009-ARAFI-00049, 2008AIRE-00018 i 2010ACUP 00344) (veure projecte en curs TRANSLINGUAM-UNI).

Autora i editora de llibres (E-mails a una Mestra, Nuevas Tecnologías para el Autoaprendizaje y la Didáctica de Lenguas i Experiencias de Innovación Docente en la Enseñanza Universitaria de las Humanidades), així com autora de capítols de llibres publicats en editorials com John Benjamins, Milenio, Multilingual Matters, Octaedro i  Routledge. També ha publicat articles científics en revistes nacionals i internacionals com Language and Linguistic Compass, International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, Journal of Sociolinguistics, Journal of Multilingual and Multicultural Development, Canadian Modern Language Review, Articles de Didàctica de la Llengua i la Literatura, Diálogos Hispánicos, Revista Española de Lingüística Aplicada, Atlantis, Temps d’Educació, Treballs de Sociolingüística Catalana, i English for Specific Purposes.

És membre de la Junta Directiva de la CEL/ELC (Conséil Européen des Langues/European Language Council) i de la SOCS (Societat Catalana de Sociolingüística), a més de vocal del Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu de Catalunya i membre del Regional Advisory Committee (Europe) de The Global Council for Anthropological Linguistics (GLOCAL) de la SOAS-University of London

UPF Scientific Output