Climent-Ferrando, Vicent. Coordinació del monogràfic Vint anys de la Carta europea de les llengües regionals o minoritàries. Revista de Llengua i Dret. Escola d'Administració Pública de Catalunya; 2018.