• Actituds, ideologies i usos lingüístics en contextos multilingües i multiculturals, els seus determinants (històrics, geogràfics, lingüístics, educatius i socials) i les seves conseqüències en la cohesió i integració socials.
 • Construcció i negociació de la identitat en espais públics, institucionals i educatius multilingües i multiculturals.
 • Educació i comunicació intercultural com a recursos per a la integració i la cohesió socials.
 • Gestió de la diversitat social, cultural i lingüística en espais multilingües i multiculturals.
 • Processos d'ensenyament i aprenentatge en contextos multilingües i multiculturals.
 • Interaccions orals i escrites en entorns presencials i virtuals multilingües i interculturals.
 • Variació lingüística en espais multilingües.
 • Pràctiques culturals i pautes de socialització en les diàspores.
 • Globalització i multilingüisme
 • Conseqüències lingüístiques, sociolingüístiques i educatives dels fenòmens migratoris i les diàspores.
 • Les Tecnologies de la Informació i el Coneixement en contextos interculturals i multilingües.
 • Política lingüística en contextos educatius multilingües i multiculturals.
 • Identitat al segle XXI
 • Economia política del capitalisme global i els seus efectes
 • Desigualtats i classe
 • Interseccionalitat de modes d'opressió
 • Anàlisi crítica del discurs
 • Discursos polítics i post-veritat