• Actituds, ideologies i usos lingüístics en contextos multilingües i multiculturals, els seus determinants (històrics, geogràfics, lingüístics, educatius i socials) i les seves conseqüències en la cohesió i integració socials.
 • Construcció i negociació de la identitat en espais públics, institucionals i educatius multilingües i multiculturals.
 • Educació i comunicació intercultural com a recursos per a la integració i la cohesió socials.
 • Gestió de la diversitat social, cultural i lingüística en espais multilingües i multiculturals.
 • Processos d'ensenyament i aprenentatge en contextos multilingües i multiculturals.
 • Interaccions orals i escrites en entorns presencials i virtuals multilingües i interculturals.
 • Variació funcional i didàctica de la llengua oral en espais multilingües.
 • Anàlisi de discursos minoritaris i dominants en l'oralitat i l'escriptura.
 • Pràctiques culturals, pautes de socialització i formes d'oci en les diàspores.
 • Globalització i comunicació multilingües en contextos diaspòrics.
 • Conseqüències lingüístiques, sociolingüístiques i educatives dels fenòmens migratoris i les diàspores.
 • Les Tecnologies de la Informació i el Coneixement en contextos interculturals i multilingües.
 • Ficcions i percepcions en contextos interculturals.
 • Projeccions espacials dels contextos interculturals: barris i viles globals.