Fundat en 2011, GREILI (Grup de Recerca en Espais Interculturals, Llengües i Identitats) és un grup de la UPF amb seu en la Facultat d’Humanitats. Està dirigit per Mireia Trenchs, catedràtica del Departament d'Humanitats. GREILI és un grup interdisciplinari, amb base en la Lingüística Aplicada i la Sociolingüística, encara que el seu potencial s'estén cap a una àmplia varietat de disciplines de les ciències socials i humanitats, entre elles Educació, Sociologia, Antropologia, Teoria Social i Estudis Culturals. Les àrees d'interès del grup inclouen la interacció en l'espai públic; la docència en anglès en aules d'educació superior; la migració i les seves conseqüències sociolingüístiques; la comunicació intercultural en l'espai educatiu i en l'espai públic; la diversitat social, cultural i lingüística en la societat actual; la construcció de la identitat en una varietat de contextos en la societat del segle XXI; i el capitalisme global, la desigualtat i les classes socials. Pel que fa a l'anàlisi de dades per a la recerca, els membres del grup utilitzen eines com l'anàlisi crítica del discurs, l'anàlisi narrativa, les teories de posicionament, l'anàlisi multimodal i interseccional, l'anàlisi de categorització de filiacions (MCA), l’estadística inferencial i l'anàlisi conversacional.

Àrees disciplinàries
L'activitat del grup se situa en la intersecció interdisciplinària dels àmbits següents:

 • l'anàlisi del discurs
 • la comunicació intercultural
 • l'educació
 • la lingüística aplicada
 • la sociolingüística
 • la sociologia


Objectius
Aquest grup de recerca interdisciplinari en ciències socials i humanes es proposa d'investigar:

 • formes d'interacció en espais públics i institucionals caracteritzats per la diversitat lingüística, social i cultural, en especial -però no exclusivament- els espais educatius.
 • processos de construcció, negociació i manifestació de la identitat en entorns multilingües i multiculturals.
 • les conseqüències lingüístiques, educatives i socials d'aquests processos.
   


Sinèrgies amb altres grups

Membres del grup GREILI col·laboren amb el grup de recerca consolidat ALLENCAM (https://www.upf.edu/web/allencam)
(Adquisició de Llengües a la Catalunya Multilingüe) de la UPF. 
 
El grup GREILI col·labora amb l'associació CEL/ELC (Conseil Européen pour les Langues/European Language Council). Més informació en aquest póster explicatiu (PDF) i a la pàgina web de l'associació
 
Membres del grup GREILI col·laboren amb l'associació SOCS (Societat Catalana de Sociolingüística) (https://blogs.iec.cat/socs/)