Aquest web té la finalitat de posar a l'abast de la comunitat acadèmica i educativa la informació relacionada amb el Grup de Recerca en Espais Interculturals, Llengües i Identitats de la Universitat Pompeu Fabra (GRELI-UPF).

Àrees disciplinàries
L'activitat del grup se situa en la intersecció interdisciplinària dels àmbits següents:

 • l'anàlisi del discurs
 • la comunicació intercultural
 • l'educació
 • la geografia humana
 • la immigració
 • la lingüística aplicada
 • la sociolingüística
 • la sociologia


Objectius
Aquest grup de recerca interdisciplinari en ciències socials i humanes es proposa d'investigar:

 
 • formes d'interacció en espais públics i institucionals caracteritzats per la diversitat lingüística, social i cultural, en especial -però no exclusivament- els espais educatius.
 • processos de construcció, negociació i manifestació de la identitat en entorns multilingües i multiculturals.
 • les conseqüències lingüístiques, educatives i socials d'aquests processos.